Deze films doen mee aan de American Indie Competition van LIFF 2019!

Welke onafhankelijke Amerikaanse film wordt dit jaar de favoriet?

Vera Oosterom
Oct 6 · 5 min read
Lucky Grandma

Met nog maar krap drie weken te gaan tot het LIFF zich weer als een troostende deken om ons heen zal wikkelen verklaren we de herfst officieel voor geopend en maken we meteen de acht titels bekend die meedoen aan de jaarlijkse American Indie Competition!

In dit programmaonderdeel wordt elk jaar de beste nieuwe film uit de Amerikaanse onafhankelijke scene beloond, en ook deze editie hebben we weer een overvloed aan innemende jong-volwassenen, verhelderende inzichten en ontluikende anders-dan-anders romances voor je in je petto. Genoeg warms om je de donkere dagen tot het festival door te helpen dus.

Wij presenteren met trots:

The Farewell

The Farewell (reg. Lulu Wang)

Wanneer de familie van Billi (Awkwafina) erachter komt dat hun geliefde grootmoeder terminale longkanker heeft, besluiten ze om haar niet in te lichten maar in plaats daarvan een bruiloft in hun geboorteland China in scène te zetten, om nog één keer met de hele familie samen te zijn. Een warm en liefdevol komisch drama van regisseuse Lulu Wang, die ook op het festival aanwezig zal zijn. Geloof ons, deze prachtige film, gebaseerd op een waargebeurde leugen, wil je niet missen!

To the Stars

To the Stars (reg. Martha Stephens)

To the Stars is een prachtige zwart-witfilm die zich afspeelt in de jaren 60 in Oklahoma. De wereld van Iris verandert compleet wanneer zij Maggie ontmoet. Terwijl een hechte vriendschap tussen de twee ontstaat, ontdekt Iris langzaam meer over de reden achter Maggie’s verhuizing naar Wikita. Iris leert meer over haar eigen verlangens en ziet hoe de geheimen in haar kleine stadje langzaam maar zeker naar boven drijven. Regisseur Martha Stephens zal op het festival aanwezig zijn om haar prachtige film te presenteren.

Luce

Luce (reg. Julius Onah)

Sinds zijn adoptie door Amy en Peter Edgar lijkt voormalig kindsoldaat Luce zich ontwikkeld te hebben tot de perfecte student. Wanneer een van zijn essays echter verontrustende ideeën over politiek geweld aan het licht brengt, voelt zijn lerares zich gedwongen Luce en zijn ouders te confronteren. Intense, intelligente thriller met fenomenale cast, waarin hoofdrolspeler Kevin Harrison Jr. niet onderdoet voor bekende sterren als Octavia Spencer en Naomi Watts. Luce snijdt complexe, relevante thema’s aan zonder makkelijke antwoorden te bieden, waardoor de film lang zal blijven nazinderen en ongetwijfeld voor flinke discussies zal zorgen.

The Death of Dick Long (reg. Daniel Scheinert)

Van de regisseur van Swiss Army Man komt een film die zich het beste laat omschrijven als een ‘white trash’ Fargo. Dick is dood, en het laatste wat Zeke en Earl willen is dat de wereld ontdekt hoe hij is gestorven. Maar geheimen blijven nooit lang verborgen in Alabama. Terwijl de politie nog in het duister tast, worden Zeke’s vrouw en dochter steeds achterdochtiger vanwege het schimmige gedrag van Zeke en Earl.

The Friend (reg. Gabriela Cowperthwaite)

Nadat Matthew en zijn vrouw Nicole (Casey Affleck & Dakota Johnson) te horen krijgen dat Nicole nog maar zes maanden te leven heeft, krijgt het echtpaar onverwacht hulp van hun beste vriend Dane (Jason Segel), die besluit om bij hen in te trekken en zijn eigen leven op pauze te zetten. Zijn impact op het hele gezin is veel groter dan iemand zich ooit had kunnen voorstellen. Regisseur Gabriela Cowperthwaite, vooral bekend van de eco-documentaire ‘Blackfish’, combineert een waargebeurd verhaal en een fantastische cast in deze hartverscheurende, bitterzoete ode aan echte vriendschap.

The Peanut Butter Falcon

The Peanut Butter Falcon (reg. Tyler Nilson & Michael Schwartz)

Zak, een jonge man met het syndroom van Down, heeft maar één droom: een professionele worstelaar worden. Ondanks de goede zorgen van de lieve zuster Eleanor (Dakota Johnson), loopt hij weg uit het tehuis om die droom na te jagen. Onderweg ontmoet hij de ruige Tyler (Shia LaBeouf), die eveneens op de vlucht is. Tyler besluit Zak te helpen en als twee ongewone bondgenoten vertrekken ze richting de worstelschool van Zak’s grote held Salt Water Redneck, op de hielen gezeten door hun achtervolgers. Het wordt een avontuurlijke reis vol uitdagingen en gevaren… Deze heerlijke feel-good zal ongetwijfeld een van de hits van het festival worden.

Lucky Grandma (reg. Sasie Sealy)

De geweldige hoofdrolspeelster van deze film is een kettingrokende Chinese oma met een kleine gokverslaving. Als een waarzegster haar toekomstige geluk voorspelt, besluit ze all in te gaan in het casino. Ze heeft alleen helaas niet het geluk waarop ze hoopte, waardoor ze midden in een bendeoorlog in New York’s Chinatown terecht komt. Dit regiedebuut van Sasie Sealy had zijn première op Tribeca en is even spannend als hilarisch.

Seberg

Seberg (reg. Benedict Andrews)

Hollywood, 1968. Nouvelle Vague-ster en wereldwijd stijlicoon Jean Seberg keert terug uit Parijs, op zoek naar een nieuwe uitdaging. Maar al snel wordt de Amerikaanse actrice onderwerp van een illegaal FBI-onderzoek naar haar banden met de burgerrechtenbeweging en in het bijzonder met activist Hakim Jamalshe. Gebaseerd op waargebeurde feiten uit het bijzondere leven van de A bout de souffle-actrice, met verve gespeeld door Kristen Stewart.


Leiden International Film Festival

Founded in 2006, the 14th edition of LIFF will be from October 31 till November 10, 2019.

Vera Oosterom

Written by

writer I editor I aspiring literary translator

Leiden International Film Festival

Founded in 2006, the 14th edition of LIFF will be from October 31 till November 10, 2019.

Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade