Dadeltaart

Alberto
Alberto
Mar 29, 2012 · 3 min read
Image for post

Afgelopen weekend kwamen de zwager en zijn vriendin eten. De vriendin en ik besloten ze eigen gemaakte hamburgers voor te schotelen en dan wel de opgeleukte Italiaanse variant met basilicum mayonaise. Op zichzelf natuurlijk al goddelijk lekker, maar je hoofdgerecht kan nog zo lekker zijn, maar als je dessert tegenvalt, is dat wat je gasten zullen onthouden als ze aan het einde van de avond naar huis gaan. Besteed dus net zoveel aandacht aan het toetje als aan de rest van de maaltijd!

Nu kwam het gelukkig uit dat de vriendin onlangs een teamdag had gehad op haar werk, waarbij iedereen geacht werd een hapje of snack van huis mee te nemen. Een van haar collega’s had groot succes met een dadeltaart en stuurde de dag erna op veler verzoek het recept in een mail-to-all. En hoewel je eigenlijk nooit iets moet maken wat je nooit eerder gekookt hebt als je een etentje geeft, was het enthousiasme van de vriendin was zo groot dat de dadeltaart het nagerecht wel moest worden.

Gelukkig is de dadeltaart eenvoudig te maken (en je kan hem de dag ervoor al bereiden, zodat je de avond zelf meer aandacht aan je bezoek kan geven) en was het resultaat inderdaad overheerlijk.

Ingrediënten

  • 250 gram dadels zonder pit
  • 250 gram roomboter
  • 200 gram bruine bastaardsuiker
  • 1 handje walnoten (fijngehakt)
  • 1 rol/pak Maria kaakjes (in kleine stukjes)
  • 1 ei
  • geraspte kokos
  • karamelsaus

Bereidingswijze

Ontpit de dadels indien nodig, snijd ze in kleine reepjes en leg ze even apart. Hak de walnoten in kleine stukken en leg apart. Verkruimel de koekjes en leg ook even apart

Image for post

Smelt de boter op zacht vuur. Voeg de suiker toe en roer goed zodat de suiker voor een deel oplost in de gesmolten boter.

Haal de pan van het vuur. Tik het eitje en klop het met een garde door de boter en gesmolten suiker.

Zet de pan weer op laag vuur en voeg de dadels toe. Roer even door en voeg de koekkruimels en noten toe. Meng alles goed door elkaar. Mocht het mengsel te droog en moeilijk te roeren worden, kun je het wat natter maken met een beetje karamelsaus.

Haal de pan van het vuur.

Smeer een taartvorm in met boter en vul deze met het mengsel. Druk alles goed aan, bedek met een laagje karamelsaus. Strooi tot slot wat geraspte kokos over de taart.

Laat de taart een nachtje opstijven in de koelkast.

Image for post

Originally published at Lekker Hapje.

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store