Pigs in a blanket (knakworstjes in bladerdeeg)

Alberto
Aug 31, 2006 · 2 min read

Vorige week was de lieve Angelique jarig. Ze vierde dit met een klein feestje/etentje waar uiteraard de enige hapjes voor klaar gemaakt moesten worden. Er gingen quiches de oven in (oa. De Bloemcoli-taart), zalm werd in tortilla’s “gewrapt” en pasta werd met groenten tot salade gemengd. Naast al dit culinair overvloed, maakten we ook de eenvoudige Pigs in a blanket.

Pigs in a blanket is de Amerikaanse benaming voor kleine knakworstjes (de pigs) gewikkeld in bladerdeeg (de blanket). Niet alleen zijn ze eenvoudig te maken, maar ze smaken goed en zijn altijd een grote hit op feesten en partijen. Getuige ook de gretigheid waarmee de bladerdeegworstjes ook dit keer aftrek vonden.

Ingrediënten

 • blikje knakworstjes (kleintjes)
 • een paar vellen bladerdeeg

Bereidingswijze

Haal de knakworstjes uit het blikje en laat ze uitlekken.

Snijd ondertussen de vellen bladerdeeg in vier gelijke stukken. Snijd de kwarten weer in de lengte door de helft. De stukken die je nu overhoudt moeten min of meer groot genoeg zijn om de knaks bijna in hun geheel te bedekken. Zo niet snijd ze kleiner/groter, afhankelijk van je behoefte.

Neem nu steeds een worstje en rol deze in een stukje bladerdeeg. Het worstje moet volledig bedekt zijn, behalve aan de uiteindes, waar de knak zich best even mag laten zien.

Wanneer alle worstjes omwikkeld zijn, kunnen ze op een bakplaat de oven in. Laat ze op 180 graden zweten tot het deeg klaar is. Dit moet niet meer dan 10 minuten duren.

Pas aan het begin wel op, ze zijn heet!

PS: In Groot-Brittanië worden de pigs in a blanket niet in bladerdeeg maar in bacon gewikkeld en dan in de oven gebakken.


Originally published at Lekker Hapje.

Lekker Hapje

Om je vingers bij af te likken sinds 2004.

  Alberto

  Written by

  Alberto

  Lekker Hapje

  Om je vingers bij af te likken sinds 2004.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade