Wraps van komkommer met roomkaas

Alberto
Alberto
Sep 2, 2006 · 2 min read

Iets meer dan een jaar gelden ontving ik via email een aantal recepten van de vriendelijke Lavinia en Ivonne. Een paar van die recepten staan inmiddels op de site (bijvoorbeeld de Chicken Delarossa), maar een paar andere bewaar ik nog in mijn inbox. Ik ben er nog niet aan toe gekomen om ze te maken en online te zetten. Nadat ik de zalmwraps op de site had geplaatst moest ik aan twee van deze recepten denken, waar ook allerlei lekkers in een tortilla wordt gewikkeld.

Het eerste recept komt van Lavinia en gaat om een wrap met een frisse en zowaar vegetarische inhoud.

Ingrediënten

 • Mexicaanse wrap tortilla’s
 • kruidenkaas (paturain of iets dergelijks)
 • gevriesdroogde bieslook
 • komkommer
 • peper
 • zout

Bereidingswijze

Smeer de tortilla in met kruidenkaas en strooi hierover wat zout en peper naar smaak. Gebruik een rasp of kaasschaaf om de komkommer tot dunne reepjes te snijden/schaven/raspen. Leg de reepjes op de tortilla en verdeel ze goed, zodat de tortilla bij oprollen overal ongeveer even dik is. Strooi tot slot nog een handje vol bieslook over het geheel heen.

Rol de tortilla’s op, snijd ze in stukken en spies de stukjes aan een een coktailprikker om uitrollen te voorkomen.

Zoals Lavinia schrijft: “Voilá! Een lekkere zaterdagavond hap… of maandagavond… woensdag… altijd lekker!” Ze geeft ook nog een tip: “Je kan in plaats van tortilla ook zalm nemen en de ingrediënten daarin oprollen. Ook erg lekker.”

En met de zalm zijn we weer aangekomen bij de zalmwraps die de aanleiding voor dit stuk vormden en is de cirkel weer rond.


Originally published at Lekker Hapje.

Lekker Hapje

Om je vingers bij af te likken sinds 2004.

  Alberto

  Written by

  Alberto

  Lekker Hapje

  Om je vingers bij af te likken sinds 2004.

  Welcome to a place where words matter. On Medium, smart voices and original ideas take center stage - with no ads in sight. Watch
  Follow all the topics you care about, and we’ll deliver the best stories for you to your homepage and inbox. Explore
  Get unlimited access to the best stories on Medium — and support writers while you’re at it. Just $5/month. Upgrade