FileMaker Inc. lanceert versie 16 van het platform

Bekijk hier enkele video’s over de nieuwigheden van FileMaker 16!
Enkele demonstraties vooraleer u zelf aan de slag gaat.

Wat betekent dat voor u?

  • Meer functies: FileMaker Pro 16, FileMaker Go 16 en FileMaker Server 16 bieden talrijke functies die de ontwikkeling van uw applicaties vergemakkelijken.
  • Meer comfort: dankzij de mogelijkheid om gebruik te maken van knippen en plakken en waardelijsten te sorteren, was het nog nooit zo eenvoudig om gegevens te beheren. De interface werd ook vereenvoudigd waardoor de applicatie volledig op uw behoeften kan worden afgestemd.
  • Meer veiligheid: nu de activiteiten op internet steeds gevoeliger worden, biedt het platform FileMaker 16 de mogelijkheid om uw gegevens op een nog veiligere manier te beheren.

FileMaker Go 16

Dankzij uitbreidingen op de script-stap “Ga naar lay-out”, is het nu mogelijk om in FileMaker een overgangseffect toe te voegen.
In FileMaker 16 Go is het nu mogelijk om videos te bekijken zonder de huidige lay-out te verlaten.
Je kan nu handtekeningen plaatsen in FileMaker Go zonder daarvoor het volledig scherm in te palmen. Daarmee krijgt de eindgebruiker meer informatie te zien van hetgeen hij of zij ondertekent.
Inloggen in FileMaker databanken kan nu gebeuren aan de hand van je Google-, Amazon- en/of Microsoft Azure AD-account.

FileMaker Server 16

Met een FileMaker 16 Server kan je je FileMaker database aanspreken via een data API. Dit zorgt ervoor dat koppelingen vanuit externe applicaties met een FileMaker database veel gemakkelijker te implementeren zijn.
Onder FileMaker 16 WebDirect kan je nu ook een PDF-export van je gegevens opvragen.

FileMaker Pro 16

In FileMaker 16 kan je nu, zonder gebruik te maken van een plugin, JSON raadplegen, creëren en aanpassen. Dit vergemakkelijkt de implementatie met bepaalde webservices.
Het “kaart venster” laat u toe om een andere layout te openen in een nieuw venster van het type kaart zonder uw huidige lay-out te verlaten.
Onder Windows is het volledige vensterbeheer in FileMaker gewijzigd. Vanaf nu is het mogelijk om volledig onafhankelijke vensters aan te maken.
De nieuwe functie “SortValues” biedt je de mogelijkheid een lijst met waarden te sorteren.
De nieuwe functie “UniqueValues” laat je toe om uit een lijst met waarden enkel de unieke waarden te filteren.
Inloggen in FileMaker databanken kan nu aan de hand van je Google-, Amazon- en/of Microsoft Azure AD-account.
De lay-out modus van FileMaker 16 beschikt over een extra overzichtsvenster met alle objecten van die lay-out. Dit vergemakkelijkt het ontwikkelen in FileMaker.
Indien je meer informatie wenst over een functie, zie je de uitleg hierover rechtstreeks in het berekeningsvenster zelf.
De zoom-knoppen onderaan het FileMaker-venster zijn verdwenen zodat de ontwikkelaar de applicatie zelf volledig onder controle heeft.
De opties van de script-stap “Invoegen vanuit URL” is verder uitgebreid, onder andere met cURL-functionaliteit.
In FileMaker 16 zie je op elk moment duidelijk of je over een versleutelde connectie aan het werken bent of niet.

FileMaker Pro 16 Advanced

In FileMaker 16 is het nu mogelijk om invoerlijsten van de ene databank te kopiëren en te plakken in een andere databank.
De functionaliteit van de gegevensinzage in FileMaker 16 Pro Advanced is verder uitgebreid. Zo kan je bijvoorbeeld al direct het resultaat van je berekening zien, terwijl je deze nog aan het uitschrijven bent.

Vond jij dit artikel interessant? Plaats uw reactie!

Like what you read? Give Lesterius Team a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.