Úvod do NLP+ Rámec komunikace v 8 krocích

NLP Vision — Společnost nabízející kurzy NLP

NLP je zkratka pro „neuro-lingvistické programování“. Jeho definování je značně obtížné, ale můžeme to zrealizovat pomocí popisu toho, k čemu jej využíváme — lektoři i studentu těchto kurzů.

„NLP využíváme jako nástroj pro poznání sebe samého. Když člověk zná sám sebe, může si stanovit své požadované výsledky, kterých chce dosáhnout. A poté těchto výsledků dosáhnout v souladu se sebou samým. NLP využíváme též pro objevení a naplněnhí svého potenciálu ve vybrané oblasti života sebe nebo svých klientů.“ (Piňos ml., 2017)

Užívá se zde principů osobnostního koučinku. Kouč tedy podává koučovanému otevřené otázky, které mají za úkol, aby si koučovaný sám uvědomil jednotlivá možná východiska ze své analyzované situace. Nejedná se tedy o způsob vkládání vlastních myšlenek do hlavy koučovaného nebo jeho ujišťování, že „všechno bude dobrý, to přejde, budeme všichni sluníčka a bude ti lépe“. Dalo by se říci, že koučům NLP nabízí vhodnou strukturu, jak pracovat s koučovaným a jak mu lépe pomoci samostatně si uvědomit, jak vyřešit svou probíranou situaci.

Příklady využití:

Já osobně jsem byl kupříkladu v rámci hledání práce velice nestálý v názoru na to, jaké oblasti bych se měl profesionálně věnovat. Několik koučovacích rozhovorů mi pomohlo utřídit si myšlenky, uvědomit si, jaké mám priority a jak se podle toho následně zařídit. Následně jsem si díky tomu naplánoval jednotlivé kroky, jak svého cíle dostát — a jak si případně rozplánovat další varianty, které bych v případě neúspěchu hlavního přístupu aplikoval.

Pro zajímavost zde přikládám i seznam základních principů NLP (Viz příloha na konci tohoto textu).

Nyní se již soustřeďmě na jednu ze základních technik úvodu k NLP. Jedná se o tzv. rámec komunikace v 8 krocích. Tento model komunikace lze využívat v rámci našich každodenních životů např. za účelem definování svého požadovaného výsledku a jeho dosažení. Ideálním stavem je, pokud se tyto kroky stanou naší součástí a dokážeme je aplikovat sice uvědoměle, avšak automaticky.

Jaké kroky sem tedy patří?

1) Kontext

- komunikace se má držet pouze jednoho tématu, neskákat z jednoho do druhého. Jinak se situace neanalyzuje dostatečně do hloubky.

2) Raport

- Naladění se n a druhého v komunikaci za účelem navázání bezpečné a důvěrné atmosféry mezi koučem a koučovaným.

3) Informace

- Shromáždění všch potřebných informací k tomu, aby bylo možné dosáhnout požadovaného cíle

4) Přidaná hodnota

- Důvody a potřeby, které se koučovanému naplní po dosažení cíle → motivace, proč koučované dělá/ chce dělat, co dělá/ chce dělat

5) Zdroje

- Vlastnosti, schopnosti a dovednostsi, které jsou potřebné k tomu, aby koučovaný dosáhl toho, co si stanovil za svůj cíl

6) Akce

- Co koučovaný může udělat a udělá pro to, aby dosáhnul svého cíle. Jakým způsobem přejde do akce, aby se posunul blíž k požadovanému výsledku?

7) Vžití se do budoucího stavu

- Koučovaný si v tomto kroku představí pomocí co nejvíce smyslů, jaké to pro něj bude, až dosáhne stanoveného cíle

8) Ekologie

- Jestli je požadovaný výsledek v souladu se samotným koučovaným a zároveň neomezuje někoho z jeho okolí

Vytiskl jsem tu pro vás seznam těchto kroků v několika kopiích. Pokud Vás to zaujalo, můžete si tyto kopie rozebrat a následně tyto principy zkusit aplikovat v rámci svého volného času. Jedná se totiž o principy, které můžete aplikovat opravdu v libovolné oblasti Vašich životů.

Pokud Vás oblast NLP zaujala, můžete si sehnat celou řadu knih s tímto tématem. Osobně se však domnívám, že nejlepším způsobem je začít se účastnit jednotlivých kurzů, kde se Vám lektoři věnují osobně a můžete si tyto procesy přímo zažít. Já osobně se účastním těchto kurzů NLP Vision (Aktuální kurzy, 2017) a mohu Vám je tedy s čistým svědomím doporučit.

Děkuji za pozornost. Pokud máte nějaké otázky, které Vám budu schopen v tomto krátkém čase zodpovědět, neváhejte se zeptat.

Příloha — Seznam základních principů NLP

(Piňos ml., 2017)

1) Komunikace probíhá stále.

2) Smyslem komunikace je reakce, kterou vyvolá.

3) Lidé reagují na svůj model světa, na svou představu o realitě, ne na reaitu samu.

4) Tělo (vnějšek), duše (uvnitř) a psychika (uvnitř) jsou různé, ale velice úzce propojené dílčí aspekty člověka. Změna jedné ovlivňuje ty ostatní.

5) Každý jedná v jakémkoliv okamžiku tak dobře, jak právě umí.

6) Vždy máš víc možností volby.

7) Každé chování je v nějaké souvislosti cenné a užitečné.

8) Čím více možností volby má člověk k dispozici při vytváření svého života, tím hladčeji a uspokojivěji bude jeho život fungovat.

9) Každý je schopný dosáhnout všeho — svým jedinečným způsobem.

10) Člověk má všechny zdroje k dispozici. Musí se jen naučit, jak je správně využívat.

11) Neexistuje neúspěch, jen výsledky.

12) V menších dávkách jsou problémy lépe stravitelné.

13) Za jakýmkoliv chováním (i problematickým) se skrývá pozitivní úmysl.

14) Čím více odpovědnosti člověk převezme, tím více se stane jeho život svobodnějším.

15) Každý člověk se skládá ze spousty dílů (částí osobnosti). Čím více částí ve svém životě zohlední, tím silnějším, flexibilnějším, šťastnějším a zdravějším se stane.

16) Vytvoření flexibility v rozhodování ve svém životě.

17) Trpělivost a upřímnost.

Zdroje:

PIŇOS ML., Radomír, Radomír PIŇOS ST. a Martin KUBÁT. NLP Coaching I. 1. Brno: NLP Vision, 2017.

Aktuální kurzy. NLP Vision [online]. NLP Vision, 2017 [cit. 2017–06–23]. Dostupné z: http://www.nlp-vision.cz/kurzy/seznam-kurzu