Anal-fabeti

V běžném životě se setkáváme s cizími pojmy, které neumíme aktivně používat nebo srozumitelně vysvětlit. Pokud však známe etymologický původ daného slova, usnadníme si odhad jeho významu. Následující příklady jsou užitečnou a zajímavou ukázkou frekventovaných termínů a jejich výkladu, který bude pro mnohé z vás překvapením.

Herpes je německo-česká složenina, kdy první část „Herr“ znamená „pan“. Tento termín zavedl ve svém díle známý filosof Nietzsche, protože chtěl být myšlenkově konzistentní, a jedná se o paralelu na známý pojem „nadčlověk“.

Obskurní je zkrácená podoba původního „obstkurník“, což vychází z německého slova „Obst“ ovoce a českého „kurník“. Dnes se jedná spíše o archaismus a používal se ve spojení s chovem takového druhu slepic, které byly krmeny pouze ovocnou stravou.

Fenogram je způsob doručování pošty, kdy vycvičení psi (nejčastěji samice) nosí listovní zásilky na uvedené adresy. Spolehlivost těchto transportních služeb však není příliš vysoká.

Pontifikace (z latinského „pons“ — most) znamená přemostění řeky. Pontifex je pak název pro stavitele mostů, používaný zejména ve Francii.

Ratifikace je vážný problém, který vzniká v důsledku přemnožení krys v určité oblasti. Na tuto situaci jsou běžně povoláváni deratizéři.

Halofilní člověk je ten, který chorobně lpí na zdravení ostatních. Většinou se jedná o značně otravného jedince s přehnanými projevy chování.

Morfém je z latinského „mors“ (smrt) a znamená pach mrtvoly. Opakem může být slovo parfém, které označuje příjemnou vůni.

Rektor (z latinského „rectum“ — konečník) pojmenovává takového člověka, který se ze zištných důvodů vnucuje přehnanými lichotkami, zkrátka podlézá.

Panspermismus je názor, že všechny spermie jsou stejně důležité, protože jen díky tomu, že se vyskytují ve skupině, mohou přežít. Jelikož jsou si všechny rovny, je jen otázkou náhody, která z nich zvítězí na cestě za vajíčkem.

Obsedantní chování můžeme vidět každý den v MHD. Ačkoliv je v autobusech a tramvajích nedostatek sedadel, jejich kapacita není využita naplno, protože cestující neradi sedí vedle někoho cizího. Nechávají tak mezi sebou a dalším člověkem volné místo — sedají si ob jedno sedadlo.

Doufám, že vám tato ukázka rozšířila obzory a obohatila vaši slovní zásobu.