Co nám přinese (digitální) čtenářství?

Čtení má pro mnoho lidí opravdu velký význam. Ale i čtení se postupně mění. Digitalizace prostupuje všemi vrstvami našeho života a čtení se rozhodně nevyhnula.

Zdroj: http://www.ma-mediatheque.net/basicimagedownload.ashx?itemId=1563

Podoby čtení

Čtení a čtenářství má pro každého různý význam. Faktem je, že čtení se během našeho života nevyhneme. Čteme z různých důvodů — pro zábavu, protože se musíme učit… a textem jsme ovlivňováni celý náš život.

Mnoho lidí má ke čtení opravdu hluboký vztah. Můžeme se krátce zmínit o biblioterapii, tedy terapeutickém působení knih. Tento přístup má asi stoletou tradici a funguje na principu, kdy přečtení určitých publikací může pomoci člověku v různých životních situacích.

Existuje mnoho lidí, kterým tento přístup pomohl s životními problémy a žijí tak šťastnější a spokojenější život.

Význam četby jako takové proto rozhodně nelze podceňovat.

Čteme méně?

S nástupem digitálního věku je často zmiňováno to, že prý čteme méně. To ale rozhodně není pravda, spíš naopak. Čte se ještě víc, než předtím.

Změnila se ale forma, jakou text vnímáme. Dříve se lidé do textu více ponořili, byli důkladnější. To se ale s množstvím textu mění, text stále častěji jen „proletíme“ a nepřemýšlíme nad ním do hloubky.

To samozřejmě má vliv i na gramotnost, v této oblasti je budoucnost hodně nejistá. Digitální čtenářství prý může znamenat i konec psaní rukou, děti by se tuto schopnost jednoduše měli přestat učit ve školách. A jaký by měl tento krok význam?

Jisté je, že už teď se při čtení na digitálním médiu (konkrétně na tabletu) mění postoj našeho těla, přidávají se pochyby rukou… A to jsme v začátcích takového přístupu.

Někdo by chtěl porovnávat, co je lepší, jestli tradiční tištěné, nebo naopak digitální médium se všemi jeho možnostmi. Tady rozhodně není jednoznačná odpověď. Jako vždy, oba přístupy mají svá pozitiva i negativa, slabé i silné stránky. Vždy záleží na úhlu pohledu, osobních zkušenostech a preferencích, který druh je pro nás ten více správný.

Vždy je důležitý náš přístup k textu a ať preferujeme jedno nebo druhé, je důležité být k textu správně přistupovat a nezapomenout si ověřovat zdroje, protože ani webová stránka ani tištěná kniha nemusí být bezchybné.

Zdroj: http://infographics-images.idlelist.com/wp-content/uploads/2012/08/digital-newspaper-and-magazine-reading-1024x963.jpg

Budoucnost

Jaké bude budoucnost čtení, to zatím nikdo nedovede říct, samozřejmě došlo už na první výzkumy, ve školkách se pozorovaly děti s tablety… Ale vývoj zatím není tak dlouhodobý, abychom mohli vyvozovat konkrétné a jasně dané závěry.

Jasné je, že digitální éra čtení změní, jak, to už se ukáže.

Zatím jsou jasné obrovské možnosti digitálního textu. Využití moderních technologií umožňuje obrovskou kreativitu tvůrců, obrovským trendem je interaktivita.

Líbí se Vám obrázek? Paráda, můžete si ho zvětšit. Zajímá Vás, jak tenhle přístroj může fungovat? Kliknutím na obrázek se rozjede video, kde je detailně ukázán postup. Stránky a příběhy se můžou vzájemně propojovat, odkazovat na další problematiku…

Možnosti jsou zdánlivě nekonečné a my se jsme teprve v začátcích toho, co může být opravdová revoluce v přístupu ke čtenému textu.