OPEN LIBRARIES aneb udělej si sám? V ČR?

Pokud jde o myšlenku Otevřených knihoven, pak musím říct jednohlasně ANO! Ale (a ano je zde „ale“) se dá narazit na spoustu problematických věcí, které nemusí tohle v České republice umožnit.

Když jsem začala studovat KISK a pan doktor Krčál se zmiňoval o provozu knihoven formou 24/7, tak jsem jen toužebně vydechla (z pohledu uživatele a návštěvníka knihovny), ale pak jsem také (z pozice možná budoucího knihovníka) začala přemýšlet, jak by tohle bylo možné.

V České republice je jednoduše zažito to, že když člověk přichází do jakékoli instituce, tak tam musí být vždy někdo, kdo ho bude minimálně kontrolovat, případně kdo mu může s čímkoli v dané instituci pomoct. Nedovedu si představit, že by někde nebyl alespoň tzv. „noční vrátný“, který by vše kontroloval.

A přesto je v Dánsku možné, aby knihovny třeba i tímto způsobem fungovaly. Část „otevírací doby“ knihovny je zajištěna odborným knihovnickým personálem, ale část „otevírací doby“ si zajistí čtenář sám. Může se po knihovně pohybovat bez jakéhokoli knihovníka za zády a potkat se zde může snad jen s dalším čtenářem.

Tato myšlenka mi přijde osobně velice hezká především pro studenty a osoby, které raději pracují v nočních hodinách. A co si počít, když mi při nočním psaní závěrečné práce chybí jedna konkrétní kniha, případně pak pouze trocha klidu pro psaní. Všechny to v těchto případech táhne do knihoven. Ale jen málo knihoven nabízí i noční otevírací hodiny a tak i ve velkých městech se po 20. hodině ke knize prostě nedostanete.

Samozřejmě, i osoby, které jsou pracovně vytížené a vrací se z práce pozdě večer, kdy už zdejší obecní knihovna není otevřená, rády ve volném čase čtou a jistě by uvítaly návštěvu knihovny. Bohužel ani zde není zbytí a vášnivý pracant a čitatel si pak všechny knihy musí kupovat.

Vidíme ve světě příklady, kde tento systém „self-service“ jak ho známe například v Dánsku, může fungovat. Ale stále se ptám, zda v dohledné době tento systém může fungovat také v České republice?

Jednak jsme ještě nenašly systém, kdy by bylo možné sdružovat všechny své karty (občanský průkaz, řidičský průkaz, pas, nebo i kartičku do knihovny) v jednom průkazu. Pokud se smíříme s tím, že na vše budeme mít vlastní průkaz, i s tímto se dá pracovat a jednoduše každá knihovna bude mít svou vlastní čipovou kartu — svůj klíč. Ale stále narážíme na to, kde na tato drahá technická zařízení vezmou knihovny (a myslím i ty malé obecní — množná právě ty malé obecní) peníze. Zvlášť v době, kdy vidíme, že ze státního rozpočtu mnohdy nejsou finance ani na rozvoj věcí, které jsou opravdu potřebné.

A pak, jak obhájit to, že osoby, které budou v nepřítomnosti personálu knihovny do instituce vstupovat, budou vždy slušně vychované. Dnes je běžný stav, že ve městech spávají bezdomovci i v budovách, kde jsou bankomaty. Bezdomovec proklouzne při vstupu někoho, kdo si jde vybrat peníze a zůstane nocovat v teple celou noc. A nemůžeme říct, že by se tohle nestávalo i v takto přístupných knihovnách. A špatně se chodí do knihovny, která je zasmrádlá od bezdomovce.

Obávám se, že Česká republika stále není na systém, podobný tomu dánskému připravena. A možná nejde ani o tu finanční stránku věci. Možná se pro podobný projekt nehodí naše česká mentalita…