Projekt Prestavby Knižnice Na Križovatke

V knižnici Na Križovatke pôsobím počas môjho štúdia už 3 roky a za ten čas sa stala mojou srdcovou záležitosťou. Preto som neváhala, keď prišla ponuka zapojiť sa do projektu, vďaka ktorému by sa mohlo podariť prestavať jej súčasnú, nie príliš lichotivú, podobu.

Prvotná myšlienka pokúsiť sa dať našej knižnici novú podobu vznikla v roku 2016 v hlave mojej kolegyne Jany Skládanej. Jana Na Križovatke pôsobí ako lektorka detských lekcií, kde pracuje s deťmi z troch základných škôl v okolí knižnice. Deti sú z akcií nadšené a návštevy knižnice si veľmi obľúbili, čo hovorí najmä o potenciále ľudskom, nakoľko priestory sa deťom nepáčili vôbec. Napriek tomu, že sme sa snažili priestory takpovediac zútulniť pre detských návštevníkov, čoraz viac sa objavovali názory detí, že akcie sú výborné, radi sa ich zúčastňujú, ale knižnica je stará a “ je to tam strašné”.

Druhým impulzom, ktorý Jane vnukol nápad prestavby bola zahraničná exkurzia po knižniciach a to konkrétne v Dánsku. Tam uvidela ako priestory môžu vyzerať a rozhodla sa, že sa pokúsi aplikovať to aj Na Križovatku.

V tomto momente som sa do projektu zapojila ja, kedy ma Jana oslovila, či by som s ňou do takého niečoho šla a ja som súhlasila. V prvom rade sme potrebovali súhlas Martina Krčála a KISKu, či sa môžeme pokúsiť niečo také realizovať. Martin bol projektom nadšený a okamžite nám dal povolenie. Ďalšie sme však potrebovali od Knihovny Jiřího Mahena, nakoľko Križovatka je jej pobočkou. Mahenova knižnica nebola taktiež proti a my sme s Janou začali vymýšlať ďalšie kroky.

Napadlo nás, že by sme projekt mohli spraviť ako medziuniverzitný a mohli spolupracovať s fakultou architetúry VUT. Z ich strany sme rovnako dostali predbežný súhlas a preto sme sa mohli konečne obrátiť na Úrad mestskej časti Brno-stred, konkrétne na jej starostu Martina Landu. Jednak je budova ich majetkom a jednak sme sa potrebovali informovať o možnosti financovania. Dohodli sme si stretnutie, na ktorom bol prítomný starosta, p. riaditeľka Nivnická za KJM a ja s Janou ako koordinátorky projektu. Povolenie na prestavbu sme dostali a čo sa týkalo financovania, starosta Landa nás informoval, že Brno bude v roku 2017 prvýkrát vyhlasovať participatívny rozpočet, do ktorého sa môžu verejné projekty prihlásiť a tie, ktoré odsúhlasia a podporia obyvatelia Brna, budú zafinancované.

Do tejto súťaže sme sa rozhodli projekt prihlásiť, no vedeli sme, že v okamihu prihlasovania projektu chceme mať hotové konkrétne návrhy knižnice. VUT nám definitívne potvrdila spoluprácu a naviac sme sa rozhodli osloviť aj Mendelovu univerzitu a katedru nábytku. Na stretnutí so zástupcami univerzít sme sa rozhodovali, akou formou budú návrhy pripravené a zhodli sme sa na forme workshopu, ktorého sa zúčastnia študenti všetkých troch univerzít. Zostávalo nám už len vyriešiť otázku financovania workshopov, na ktoré sme nakoniec získali peniaze od KISKu, KJM a priestory plus zameriavanie objektu zaisťovalo VUT. Po podpísaní potrebných zmlúv a získaní sponzorských darov pre víťazov, za ktoré by sme chceli srdečne poďakovať vydavateľstvu HOST, sa workshopy mohli realizovať.

Dátum zahájenia padol na 27.3.2017 a počas troch nasledujúcich dní vznikli vďaka štyrom tímom štyri architektonické návrhy toho, ako by naša knižnica mohla do budúcna vyzerať. Za KISK som sa workshopov zúčastnila ja, Dominika Rebhanová, Marek Svízela a Honza Harnušek. Za seba musím povedať, že to bola obrovská skúsenosť a zážitok pozorovať ich prácu, nakoľko študenti zvyšných dvoch univerzít sú maximálne šikovní a veľmi im za ich prácu ďakujeme. 31.3.2017 odborná porota vyhodnotila víťazný návrh a ďalej nič nebránilo tomu, aby sme projekt zavesili na web participatívneho rozpočtu.

Po tom, ako sme ešte zaistili autorské práva na návrhy a vypracovali rozpočet projektu, v priebehu mája sa projekt objavil na webe. Participatívny rozpočet prebieha v troch kolách. V prvom bolo nutné nazbierať 150 elektronických, alebo 15 papierových hlasov, ktoré posunú projekt do druhého kola. My sme za dve hodiny získali úžasných 300 hlasov a za túto podporu taktiež patrí obrovské ďakujeme Vám, ktorí ste hlasovali. V druhom kole prechádza projekt na ÚMČ, kde sa rokuje o jeho realizovateľnosti a konečne 18.9.2017 začne tretie kolo, kde budú zbierať projekty opäť hlasy a tie, ktoré získajú najväčšiu podporu budú zafinancované. V tomto treťom kole však majú hlasovacie právo len občania, ktorí majú trvalé bydlisko na území Brna.

Projekt sa v súčasnosti nachádza v “čakacej” fáze, kedy čakáme na tretie kolo rozpočtu. Počas nej sa 15.6.2017 v KJM uskutočnilo vyhlasovanie víťazného návrhu z radu verejnosti.( Hlasovať bolo možné priamo Na Križovatke, na webe Križovatky alebo v priestoroch KJM). Projekt propagujeme na rôznych miestach, vyšiel o nás článok v MUNIe začo opäť ďakujeme, tentokrát Romanovi Novotnému. Príspevok sa objavil aj v rámci Barcampu NASIVu či na KISKfóre. Chystáme taktiež stretnutie s občanmi Brna, najmä z toho dôvodu, aby sa o hlasovaní dozvedeli aj tí, ktorým je hlasovanie elektronické cudzie.

Nezostáva nám nič iné len držať projektu palce, počkať na výsledky participatívneho rozpočtu a dúfať, že v roku 2018 sa budeme môcť pochváliť krásnou, novou Knihovnou Na Křižovatce.