Sociální inovace jako budoucnost knihoven?

Sociální inovace znamená najít problém a začít ho řešit. Efektivně a dlouhodobě. Ale co s tím mají společného knihovny?

Jak jsme na tom s knihovnami?

ČR má jednu z nejhustších sítí knihoven na celém světě. Zároveň ale knihovny dochází k bodu jakéhosi zlomu. Dříve byly orientované především na obsah. Aby dnes ale došli svého úspěchu, je potřeba zaměřit se na společnost. Některé změny knihovny jit pomalu aplikují, zařazují více služeb, zpřístupňují internet a podobně.

Dalším postupem může být právě krok směrem k sociálním inovacím. Tedy ke krokům jako je propojování vztahů, aktivit, budování síti pro uživatele a celou komunitu. Důležité je nabízet nejen přístup k informacím, ale kompletní infrastrukturu.

Zdroj: http://www.sie.gov.hk/html/sie/en/images/news-event/event/worshop.jpg

Již v historii měli knihovny důležitou roli pro rozvoj občanských komunit vzdělávání a jejich cílem je to i nadále.

V Koncepci rozvoje knihoven pro rok 2014–2020 je jako jeden z cílů posílení komunitní funkce knihoven a integrace všech skupin obyvatel.

Jednotlivé knihovny k problematice přistupují různě. Všechny souhlasí s tím, že služby mají být dostupné všem skupinám obyvatel a to včetně menšin. Ovšem některé knihovny akce pro menšiny a vyloučené skupiny obyvatel nabízí a jiné zase vůbec. Knihovní mají bohatou zkušenost v práci se seniory, ale v ostatních skupinách obyvatel je aktivita často nedostačující.

Sociální inovace a knihovny

Jak bylo řečeno výše, síť knihoven v ČR je hustá a knihovny navíc čím dál častěji nabírají funkci komunitního prostoru pro obyvatele celého města.

To z nich dělá ideální místo pro rozvoj sociálních inovací!

Knihovnu má dostupnou téměř úplně každý. Navíc žijeme v době, kdy nám technologie a sociální média dávají do rukou velkou moc a možnost změny. Knihovny jsou tak perfektní místa, kde by se tyto změny mohly odehrávat.

Obrovským příkladem může být revoluce v Egyptě či Libyi. Lidem se tam díky cíle sociálních sítí a vlastním technologiím povedlo rozhýbat tak mocnou vlnu změny, až se jim povedlo změnit celý režim.

Nemusíme samozřejmě uvažovat tak extrémně. Zajímavým příkladem sociální inovace je například projekt studentů z univerzity v Marylandu. Ti si všimli, že jídlo, které se v místní univerzitní jídelně za den nesní, putuje do koše. Jednalo se o obrovská kvanta potravin. Proto se to rozhodli změnit, založili organizaci Food Recovery Network a pomocí dobrovolníků dodávají potraviny, které by skončili v koši, potřebným.

Zdroj: https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR-IcsBIvots4OLTE4vg_GaaHlhRNkIPW3fGzRtNz3KxoqlyXB2Og

Díky novým technologiím se takovým „changemakerem“ může stát prakticky kdokoli. Určitě to není úplně tak jednoduché. Je potřeba mít správný přístup, důvěru ve svou myšlenku a vůli nevzdávat se.

Síla je ale také ve vědomostech, je potřeba znát naše prostředí a často také ty správné lidi.

A právě zde by mohlo být to správné místo pro knihovnu. Knihovna nám může pomoci najít ty správné informace, ale díky jejímu obrovskému potenciálu, v budoucnu snad i ty správné lidi.