Sociální inovace, výzva 024

Sociální inovace může znamenat pro každého něco jiného a těžko se dá najít nějaká ustálená definice, která by dokázala problém generalizovat. Obecně však platí, že jde o identifikaci nějakého sociálního problému a s ním se snaží někdo něco udělat.

Sociální inovace jsou tedy nové strategie, koncepce, myšlenky a organizace, které splňují sociální potřeby různých elementů, které mohou být od pracovních podmínek a vzdělávání až po rozvoj komunit a zdraví — rozšiřují a posilují občanskou společnost.

Zahraniční projekty

Charter Schools

“Charta školy” jsou sociální inovace, které poskytují alternativní cestu pro studenty, aby se nadále rozvíjeli bez mnoha problémů v systému veřejných škol. Tyto základní a střední školy jsou veřejně financovány a fungují nezávisle, což umožňuje učitelům a rodičům spolupracovat při vytváření alternativních metod výuky pro jejich studenty, neboť související předpisy jsou pro Charta školy méně přísné.

Fair Trade

Produkty, včetně kávy, cukru a čokolády, se v současné době obchodují bez vysokých standardů, což vede k tvrdým podmínkám pro zemědělce a méně udržitelnému prostředí. Fair Trade je hnutí, které osvědčuje obchodníky k výměně s farmáři, kteří tyto produkty vyrábějí. Myšlenkou tohoto hnutí je to, že tím, že bude vyplácena minimální mzda, bude schopna splnit sociální a environmentální standardy a bude podporovat udržitelnost životního prostředí a zároveň se zlepší život zemědělců.

Podporovaná zaměstnanost

Podporovaná zaměstnanost je sociální inovace zaměřená na pomoc zdravotně postiženým nebo znevýhodněným lidem, kteří nejsou schopni v důsledku svého stavu získat vhodné zaměstnání.

Obchodování s emisemi

Program pro obchodování s emisemi byl navržen tak, aby řešil problémy související s neustálým zvyšováním znečištění. Program poskytuje řešení, jako je stanovení stropu pro množství, které mohou být znečištěné určitými látkami a zavádění systému povolení ke kontrole množství znečištění způsobeného každou zúčastněnou firmou. Pokud podnik potřebuje více znečištění, než je povoleno, může si koupit kredity od firmy, která nevypotřebovala maximální povolené emise. Cílem programu pro obchodování s emisemi je, že společnost časem a se zvýšeným povědomím omezí druhy a počet vypouštěných znečišťujících látek jen na to, co je nutné.

Mezinárodní standardy práce

Pracovní normy se liší mezi zeměmi, některé jsou mnohem lepší než jiné. Mezinárodní organizace práce (International Labor Organization), zúčastněné vlády a zaměstnanci přispěli k rozvoji norem, které chrání práva pracovníků na svobodu, spravedlnost, bezpečnost a lidskou důstojnost.

Výzva 024

V České republice můžeme najít v rámci Evropského sociálního fondu, který díky své činnosti vytvořil již 24 výzvu s názvem Sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny. O tom jak by měla vypadat píše Anna Kadeřábková ve svém článku.

  • Inovace musí řešit sociální problém, který spadá do působnosti OPZ, tedy týká se vymezených znevýhodněných skupin.
  • Sociální problém musí být přetrvávající a rozsáhlý, nejde tedy o časově nebo místně omezený problém.
  • Inovace musí tento problém řešit prokazatelně nově a lépe (s většími efekty a nižšími náklady) než stávající přístupy.
  • Inovace musí řešit problém dlouhodobě, musí být založena na udržitelném byznys modelu.
  • Inovace musí být šiřitelná, nejde tedy o řešení využitelné pouze v jedné lokalitě, pro jednu organizaci, pro malou skupinu lidí.
  • Inovace musí aktivizovat cílovou skupinu a další stakeholdery, vytvářet nové komunikace a spolupráce.
  • Inovace musí být realizovatelná a přinášet měřitelné výsledky (impakt) pro cílovou skupinu do 24 měsíců.
  • Inovační řešení musí být dostatečně zásadní, zajímavé, specifické, odlišné oproti ne-inovačním projektům, kterých je drtivá většina.
Výzva 24 — infografika

Na tento projekt bylo vyhrazeno až 200 mil korun a každý přihlášený může získat až 10 mil korun na svůj inovační projekt. Více nalezneme na stránce ESF formou canvas grafiky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí zaštiťuje Program EU pro zaměstnanost a sociální inovace. Tento program integruje již tři dosud samostatně existující programy, a to:

Rozpočet programu na období 2014–2020 je cca 920 mil. EUR.