Téma č.1 — e-Government

Nakoľko sa v problematike e-Governmentu a otvorených dát veľmi nepohybujem a o tejto téme veľa neviem, nebudem sa púšťať do úvah o tom, prečo to (ne)funguje. Prípravu si rozdelím na jednotlivé zdroje, ktoré som si naštudovala a pokúsim sa pri každom zhrnúť, čo som sa v ňom dozvedela.

Digitalní Česko — když evoluce nestačí!

Príspevok Michala Bláhu hovorí o tom, že napriek tomu, že štát každý rok investuje 24,3 mld. Kč do IT v štátnej správe, v rebríčkoch sa prepadá na hlbšie a hlbšie miesta a po úradoch stále putuje občan namiesto dát. Medzi najväčšie medzery patrí decentralizácia, minimálne zdieľanie know-how, neefektívne využívanie systémov či to, že tieto systémy sú primárne určené štátnym úradníkom, nie občanom. Bláha tvrdí, že evolúcia súčasného stavu nestačí a treba pristúpiť k radikálnej zmene.

Stratégia Moderní digitální Česko preto v prvých krokoch ráta s jednotným UX a miestom pre všetky služby a obsah, s jednotnou platformou publikovania dát či s vytvorením teamu digitálnej transformácie. Ten by mal na starosti centrum technológií a dát, bol by garantom jednotných štandardov a pomáhal by jednotlivým úradom s transformáciou ich systémov a školením leadrov či tímov.

Český e-Government je i přes zlepšení o tři příčky na 50. místě

Príspevok Jiřího Průši na blogu nic.cz dopĺňa predchádzajúci príspevok o graf a tabuľku vytvorenú na základe každoročnej správy OSN. Výsledky sú znázornené hodnotou EDGI — e-Government Development Index. Ten zahŕňa kritéria, ktoré delí do troch kategórií: elektronické služby ( OSI), telekomunikačná infraštruktúra ( TII ) a ľudský kapitál ( HCI).

Podľa dostupných údajov sa najvyspelejším e-Governtmentom môže pochváliť Veľká Británia, druhé miesto patrí Austrálií a tretie obsadila Južná Kórea. Česká republika sa v tomto rebríčku umiestnila na 50. mieste. Prúša však dodáva, že najhorších výsledkov ČR dosiahla vo vlastných službách e-Gov a pokiaľ by sa hodnotilo toto kritérium samostatne, skončila by na 92. mieste za krajinami ako Bangladéš, Etiópia či Bielorusko.

V tzv. e-Participation Indexe, čiže možnostiach zapojenia sa do elektronickej demokracie sa ČR umiestnila taktiež na nelichotivom, 76. mieste a predbehli ju Filipíny, Saudská Arábia či Albánsko.

E-stonia: Severská země pochopila internet a stala se královnou e-govu

Jakub Čížek v článku vyzdvihuje úroveň e-Govu v Estónsku a popri tom poukazuje na to, čo v ČR úplne nefunguje. Problémy a medzery českého e-governmentu sú v podstate rovnaké, ako v predchádzajúcich zdrojoch. Uvádza príklad dátových schránok, ktoré síce nejakým spôsobom fungujú, no od okamihu ich zavedenia stagnujú a neprinášajú nič nové.

Mňa osobne však veľmi prekvapila úroveň, ktorú Estónsko v e-governmente dosahuje a to najmä tzv. e-občianka, ktorá integruje ebankovníctvo, erecepty na lieky či dokonca predplatné MHD. Zároveň funguje ako autorizácia elektronického podpisu a túto funkciu majú v Estónsku špeciálne SIM-karty v chytrých telefónoch.

Přichází cenzor — Ondřej Filip (CZ.NIC)

Ondřej Filip vo videu hovorí o aktivite Přichází cenzor, ktorou sa snažili nejakým spôsobom pozmeniť a zbrzdiť zákon o blokovaní internetu a to najmä dvoch paragrafov:

  1. blokovanie webov na základe rozhodnutia MFČR
  2. blokovanie nekotaktných webov a malá šanca obrany týchto ľudí

Ďalej rozoberá navrhnutú technickú nerealizovateľnosť a to, ako ľahké je tento zákon obísť. V závere predstavuje kroky ktoré aktivita Přichází cenzor podniká aby sa situácia zlepšila.

Tomu, čo je rozoberané v strede videa a síce povinnosti poskytovateľov atď. bohužiaľ úplne nerozumiem a rada sa o tom nechám poučiť, možno práve na LŠ2017.