Levitio
Published in

Levitio

Myslíme na dlouhodobou udržitelnost Levitia

Sepsáno: 6. 2. 2021

Dopis zakladatelů Lukyho & Ondry o chystaných změnách a proč je to dobře:

Milí vedoucí a přátelé,

Levitio jako dobrovolnický projekt nás už dávno přerostl. Oddílů rychle přibývalo a práce jakbysmet. Chodili jsme tak z práce (reálné) do práce (appky) a do postele. Už chvíli jsme cítili, že tohle je neudržitelné a my jsme hodně unavení. Pandemie nám dala prostor podívat se na věci z nadhledu. Od léta jsme proto hledali cestu ven.

Za poslední půlrok jsme se stihli poradit s přibližně 40 odborníky (často se jednalo o ředitele neziskovek, úspěšných firem a lidí z byznysového prostředí). Víme, že digitální podpora oddílů zoufale chybí a pálí se zbytečně cenná práce vedoucích, kteří by se mohli věnovat dětem i sami sobě. A jestli se to má změnit, je potřeba ještě víc zabrat.

Začalo nám být jasné, že aby to dávalo dlouhodobý smysl, z „appky“ se buď stane naše práce (na částečný úvazek) nebo projekt skončí. Dobrovolnicky to v tomhle tempu nešlo. Mládežnický sektor, jak všichni víme, je podfinancovaný a vývoj profesionálních aplikací příšerně drahý. I proto se nás šéf inovačního centra ptal, proč nevyvíjíme software pro korporáty, že ty za něj dobře zaplatí. My ale cítíme, že naše pomoc je potřeba v oddílech, protože u vás bude naše práce dávat opravdu smysl.

Jak z toho ven?

Rozhodli jsme se zatnout zuby a jít dál. Vyjednáváme s firmami, nadacemi i ústředími organizací a hledáme finanční podporu pro další vývoj. Zároveň chystáme rozvětvení aplikace na dvě verze, Levitio PLUS (placenou) a Levitio FREE (zdarma). Většinu nových funkcí budeme připravovat jen pro placenou verzi aplikace, i ta zadarmo toho ale bude umět dost na to, aby pomáhala.

Levitio PLUS

Placenou verzi spustíme v následujících měsících a její cena bude přibližně odpovídat jednomu meníčku v restauraci za oddíl měsíčně (ceník). To je dokonce míň, než kolik jsou oddíly průměrně za aplikaci ochotné zaplatit (průzkumu se účastnilo 54 oddílů) a mnohem míň, než kolik je potřeba pro další vývoj. Právě proto, že jsme ceny nastavili symbolicky nízko věříme, že většina oddílů přejde na verzi PLUS, čímž získají nejen užitečné funkce a spoustu času navíc, ale podpoří tím i další rozvoj Levitia.

Za rok 2020 jsme na aplikaci strávili přibližně 1000 hodin pracovního času a uvedli cca 50 vylepšení. Když nás na podzim právník nazval startupem (vzhledem k té vynaložené energii), cukali jsme se. Pravdou ale je, že nyní řešíme podobné věci, jako startupy, jen s tím rozdílem, že chceme hlavně pomáhat. A abychom mohli pomáhat déle než pár měsíců až let, musíme najít udržitelný model. Sami na sebe proto začínáme koukat jako na sociální podnikání. Založili jsme firmu, která aplikaci převezme.

Co nás čeká dál?

Programujeme dál, aby Levitio pomáhalo ještě víc, než doposud. V následujících měsících se můžeš těšit na synchronizaci s Google kalendářem, import ze skautISu, automatické rozesílání pozvánek, ukládání libovolných dat ke členům, bodování nebo zpětnou vazbu od rodičů.

K tomu budeme nadále hledat podporu u velkých firem i ústředí (pokud ji nenajdeme, tak projekt z finančních důvodů zanikne), budeme připravovat slovenský překlad aplikace a aktualizujeme potřebné právní dokumenty.

Práce na appce nám oběma zabírá přibližně půlku pracovního úvazku a víme, že nás čeká velká dřina. Ale zároveň víme, že to bude parádní jízda, že se toho spoustu naučíme a hlavně, že naše práce dává obrovský smysl.

Jsme hrdí, že ti můžeme krýt záda a podpořit tě v úžasných počinech, které s oddílem podnikáš.

S přátelkým pozdravem,
Ondra s Lukym

PS. Pokud tě k tématu zajímá víc, tak jsme už před půlrokem natočili podcast:

--

--

Levitio je platforma umožňující vedoucím dětských organizací soustředit se na to podstatné #děti #výchava #zábava

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store