เราต้องทำงานหนัก

Just Don’t Say They Are The Same

“เราต้องทำงานหนัก”

คนเป็นหัวหน้ามักจะพูดแบบนี้ “เราต้องทำงานหนัก ไม่ใช่แค่พนักงานนะ พวกเมเนเจอร์อย่างพี่ก็ทำงานหนักเหมือนกัน


เมเนเจอร์ทำงานหนักในสภาพแวดล้อมที่เลือกได้


เมเนเจอร์ทำงานหนักในห้องประชุม


เมเนเจอร์ทำงานหนักทางโทรศัพท์


เมเนเจอร์ทำงานหนักบนโต๊ะอาหารริมชายหาด


เมเนเจอร์ทำงานหนักระหว่างเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัว


พนักงานทำงานหนักในสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษ …

ด้วยความไม่เต็มใจ


พนักงานทำงานหนักตอนกลางคืนในออฟฟิส …

ด้วยความไม่เต็มใจ


พนักงานถูกปลุกให้ตื่นมาซัพพอร์ตงานกลางดึก …

ด้วยความไม่เต็มใจ


พนักงานทำงานหนักจนหมดเรี่ยวหมดแรง …

ด้วยความไม่เต็มใจ


ไม่ได้บอกว่าเมเนเจอร์ไม่ได้ทำงานหนัก … ประเด็นคือ “อย่าพูดว่ามันเหมือนกัน”


ผมเขียนบทความนี้เพราะอยากเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เป็นอยู่ในอุตสาหกรรมการผลิตซอฟท์แวร์ให้ดีขึ้นตามความเชื่อและประสบการณ์ของผม ถ้าเพื่อนๆเชื่อในแนวทางเดียวกัน เรามาช่วยกันคนละไม้คนละมือทำให้สังคมของเราดีขึ้นครับ จะแชร์บทความนี้ผ่าน Social Network หรือจะแบ่งปันเรื่องราวนี้ให้คนที่นั่งข้างๆฟังบ้างก็ได้

The Future Has Arrived — It’s Just Not Evenly Distributed Yet, William Gibson

อนาคตอยู่ตรงนี้แล้ว เรามีหน้าที่ต้องถ่ายทอดมันออกไปให้คนอื่นได้สัมผัสสิ่งดีๆร่วมกันครับ

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.