The Alpha Person

มนุษย์ “อัลฟ่า” คือคนที่เรามองแล้วรู้สึกว่าเค้ามีสถานะเหนือกว่าเรา พ่อแม่ ญาติผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ เจ้านาย หัวหน้า เซเลบ ไอด้อล … คนที่เรารู้สึกประหม่าเมื่อได้พบเจอแบบนี้คือ “อัลฟ่า” ส่วนตัวเราเองก็อาจจะเป็น “เบต้า”

ชีวิตเราหนีไม่พ้นมนุษย์อัลฟ่าไม่ว่าจะอยู่ในสภาพแวดล้อมแบบไหน … ยกตัวอย่าง

“ที่นัดกันวันนี้ตอน 11.00 ที่นี่ ขอเลื่อนเป็น 14.00 ที่นั่นแทนนะครับ” — อัลฟ่าขอเลื่อนนัดกระทันหัน
“อ่าวหรอครับ ได้ครับ” — เบต้าตอบรับอย่างไม่ค่อยเต็มใจ
“ขอโทษที รอนานมั้ย ผมติดอีกงานนึงอยู่เลยช้าหน่อยครับ” — อัลฟ่ามาสายตามปกติ
“ครับๆ ไม่เป็นไรครับ” — เบต้าต้องตอบว่าไม่เป็นไรตามมารยาทถึงแม้จะหงุดหงิดมากที่นั่งรออัลฟ่าเกือบสองชั่วโมง

มนุษย์อัลฟ่าคือมนุษย์ที่มีความเชื่อมั่นใจตัวเองสูงปรี๊ด ความเป็นผู้นำเต็มหลอด ภูมิใจในความเป็นตัวเองและสิ่งที่ตัวเองทำอย่างสูงสุด … จนหลายครั้งกลายเป็นความคิดที่ว่าตัวเองและภาระหน้าที่ของตัวเองสำคัญกว่าคนอื่นและของคนอื่น (เบต้า)

  • เลือกเวลาประชุมตามใจตัวเอง
  • เลื่อนวันเวลาสถานที่นัดหมาย
  • มาสายได้ไม่จำกัด
  • เลิกประชุมช้ากว่าที่กำหนด
  • เรียกประชุมหลังเลิกงาน

เวลาของอัลฟ่าช่างมีค่าเสียเหลือเกิน โลกนี้ต้องหมุนไปตามนาฬิกาของคนกลุ่มนี้

ใครไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้บ้าง? แล้วทำไมมันต้องเป็นแบบนี้?


ที่เขียนวันนี้เพราะเราทุกคนจะมีโอกาสได้เป็นมนุษย์อัลฟ่า ถ้าไม่ใช่วันนี้ก็ในอนาคตอันใกล้ … อย่าลืมความรู้สึกเมื่อเราต้องเป็นเบต้า อย่าลืมว่าเวลาและภาระหน้าที่ของคนอื่นก็มีความสำคัญไม่แพ้ของเรา และอย่าทำตัวเป็นมนุษย์อัลฟ่าที่มองตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล


คิดและเขียนคือสิ่งที่ผมชอบ แบ่งปันคือสิ่งที่ผมรัก เพราะแบบนี้ทุกวันผมเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง จากประสบการณ์ จากแนวคิด จากอนาคตที่ดีผมมองเห็น และทุกอย่างที่ผมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้อินเท็นติกเป็นบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในสังคมได้ — มันน่าภูมิใจที่ผมรู้ว่า … ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่อยากเห็นการพัฒนา :)

Inthentic On Facebook | Inthentic On Twitter | Inthentic On Instagram

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.