You Ask First

“!@#$*$&@)$)%#@#()_(#@$%^% แบบนี้ผมควรทำไงดีวะ?”

“^$*$)Q*##)$!##$((%*^)!)$# หนูควรทำไงต่อไปดีคะ?”

ในฐานะฝ่ายที่รับฟัง … ขั้นตอนถัดไปไม่ใช่ตอบคำถามแต่เป็นการตั้งคำถาม

มันไม่ใช่เรื่องดีในการเร่งรัดรีบตอบคำถามก่อนได้ข้อมูลที่มากเพียงพอ มันไม่ใช่เรื่องดีที่จะเข้าข้างหรือกล่าวโทษฝ่ายคนเล่าเรื่องอย่างไม่มีเหตุผล และมันก็ไม่ใช่เรื่องดีที่จะให้คำแนะนำแบบขอไปทีกับคนอื่น

ครั้งต่อไป … จำไว้ว่าต้องถามก่อนตอบ

  • ตั้งคำถามเพื่อเข้าใจสถานการณ์ให้ดีมากขึ้น
  • ตั้งคำถามเพื่อให้เวลากับตัวเองในการคิดคำตอบหรือคำแนะนำที่เหมาะสม
  • ตั้งคำถามเพื่อลดความอคติส่วนตัวของคนเล่าเรื่อง (ในประโยคแรกจะมีใครบ้างที่โทษว่าตัวเองผิด? แต่เมื่อถูกตั้งคำถามมากๆเข้าความจริงบางอย่างจะเริ่มปรากฎ)
  • ตั้งคำถามเพื่อเข้าถึงความต้องการของคนเล่าเรื่อง
  • ตั้งคำถามเพื่อให้เพื่อให้คนที่เล่าเรื่องได้คิดในมุมมองที่แตกต่างออกไป
  • ตั้งคำถามเพื่อสุดท้ายแล้วให้คนที่เล่าเรื่องหาคำตอบที่เหมาะสมได้ด้วยตัวเค้าเอง … นี่แหละการให้คำแนะนำที่ดีที่สุด

คิดและเขียนคือสิ่งที่ผมชอบ แบ่งปันคือสิ่งที่ผมรัก เพราะแบบนี้ทุกวันผมเขียนเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวจากชีวิตจริง จากประสบการณ์ จากแนวคิด จากอนาคตที่ดีผมมองเห็น และทุกอย่างที่ผมประยุกต์ใช้เพื่อสร้างให้อินเท็นติกเป็นบ้านที่น่าอยู่ บ้านที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเล็กๆที่สร้างความแตกต่างในสังคมได้ — มันน่าภูมิใจที่ผมรู้ว่า … ไม่ใช่มีแค่ผมคนเดียวที่อยากเห็นการพัฒนา :)

Inthentic On Facebook | Inthentic On Twitter | Inthentic On Instagram