IT Kafası II: Görünmeyen Ok

Gençler,

“İnanılmaz çok iş”ime ara verip sizinle az önce yaşadığım bir olayı çok kısacık sizlerle paylaşmak istiyorum. “IT Kafası”na bir örnek daha teşkil ediyor sandığım durum, aslında o kadar vahim değilmiş.

Screen Shot 2014-11-26 at 5.20.46 PM

Sandra(CTO’muza): Müm; http://dugun.com/gelinlik/modelleri/2015-gelinlik-modelleri/6672 Şuradaki butona inatla ok koymamışsın. Bilerek mi? Baska sayfaya gidiyor işte. Ok koymalı değil miyiz? (Şu pembe butonun yanında olması gereken bir ok işaretinden bahsederek)

Mumin aydin (CTO): Var ok. Görünmüyor sadece.

Sandra: O ne demek mümin? Görünür yapacak mısın? Görünmez olmasının özel bir sebebi var mı?

— — — — — -

Sandra (CMO’muza danışıyorum): Yapıldı sayılır mı iş? Varmış sonuçta ok.

Mert Yilmaz (CMO): İşi okun görünür olması diye değiştir :)

PS: Meğer cache’den ötürü gözükmüyormuş ‘ok’um. -bilgisayarın önceden girilen sayfaları hafızadan açması diyerek açıklayayım bilmeyenler için.- İncognito’dan -gizli pencereden- açıtm, enfes bir ok çıktı karşıma :) Hakkını yemek istemem. Hep söylüyorum bizim Mümin, Müminler’in en güzeli!

Hayalet Avcısı Sandru

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.