Azbeszt a Petőfi Csarnok bontási területén!

Ligetvédők
Aug 28, 2017 · 8 min read
Image for post
Image for post

A behazudott azbesztmentesítés

A Petőfi Csarnok (PeCsa) bontása 2017. januárjában kezdődött. Minden hasonló jellegű, a 80-as években felépített épületnél kötelező megvizsgálni, hogy a falakban, a szigeteléseknél, a csövekben az építés során használtak-e azbeszt tartalmú építőanyagot. Korábban, 2016. december 1-én Sághi Attila, a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. vezérigazgató-helyettese nyilatkozatában azt állította, hogy megtörtént az épület azbesztmentesítése (https://goo.gl/1Uw7bc).

Ezzel szemben a Ligetvédők — akik mindennap készítettek felvételeket a munkálatokról — megfigyelésük során nem tapasztaltak semmi arra utaló jelet, hogy azbesztmentesítő tevékenység folyna a bontási területen. Csak egyetlen alkalommal, 2017. február 28-án figyeltek meg egy védőruhát viselő munkást, aki aszbesztmentesítéssel foglalkozott. Az elkülönített aszbeszthulladék-lerakatban csak ezután kezdett gyűlni a csomagolt és csomagolatlan hulladék (lásd: fotó).

Image for post
Image for post
Csomagolt és csomagolatlan azbeszthulladék (PeCsa bontási terület, 2017.03.14.)
Image for post
Image for post
Azbesztre figyelmeztető felirat (PeCsa bontási terület, 2017.03.14.)

A kötelező pormegkötés elmulasztása

Bár az Ingatlanfejlesztő Zrt-t korábban számtalan esetben figyelmeztettük, hogy tartsa be -, illetve alvállakozóival tartassa be — az előírásokat és a bontást végző munkások locsolják a bontás alatt álló épületrészeket a kiporzás elkerülése érdekében. Ám a többszöri figyelmeztetés ellenére sem intézkedtek megfelelően: az épület bontása során számtalanszor elhanyagolták az előírt locsolást, pedig az a veszélyes hulladék miatt különösen fontos lett volna. A keletkező port így a szél rendszeresen kiszórta a bontási területről, s emiatt a levegőbe kikerülő azbesztes por egészségügyi kockázata a többszörösére nőtt.

A pormegkötés elmaradása miatt többször rendőri intézkedést is kértünk, s a helyszínre érkező rendőrt felszólítottuk a közvetlen veszély elhárítására; ám, érthetetlen okból, egyszer sem került sor a munkavégzés leállítására. Holott a jogszabályok szerint a rendőrnek ilyen esetben kötelessége értesíteni az építésfelügyeleti hatóságot is, akiknek szintén azonnal le kellett volna állítaniuk a bontást. Mivel ez nem történt meg, nem tehettünk mást, minthogy a bontás alatti kiporzást rendszeresen dokumentáltuk fénykép- és video felvételekkel.

a vágatlan 30'+ video itt érhető el: https://youtu.be/eUCjguqK1NU

Mégis maradt azbeszt a bontási területen

A bontás befejezése után a területre látogatva a különböző vasbeton és ablaküveg maradványok mellett gyanús csövek maradványaira, törmelékeire figyeltünk fel. Felkértünk egy azbesztmentesítő céget, hogy vizsgáljanak meg ezekből egy darabot, ám amikor a cég számára kiderült, hogy a PeCsa romjairól van szó, inkább elálltak a munkától. Ezután a minta származási helyét nem közölve vizsgálatot kértünk egy másik cégtől is, amelyik azonnal elvállalta az átadott anyagminta azbesztvizsgálatát.

Az eredmény egyértelműnek igazolta a feltételezésünket: a vizsgált anyagminta kétfajta rákkeltő azbesztet, krizotilt és krokidolitot is tartalmaz. (lásd: vizsgálati jegyzőkönyv https://goo.gl/fgSwQP)

Komoly mulasztásról van szó, amely emberéleteket követelhet!

A Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. a Hungexpo épületekhez hasonlóan a PeCsánál sem végezte el a tényleges azbesztmentesítést. Úgy tűnik, az Ingatlanfejlesztő Zrt. azbesztmentesítés nélkül végeztette volna el a bontást, ha azt senki nem követeli rajtuk. Ez derül ki az első szerződésekből, bontási tervekből, amelyekben nem szerepel az azbesztfelmérés, holott az kötelező lenne. Ahogy kiszivárgott a gyanú az azbeszt jelenlétéről, hirtelen elkezdtek a problémával foglalkozni, de, amint látható, a teljes körű azbesztmentesítés nem történt meg.

Nagyon komoly mulasztásról van szó, amely akár emberéleteket is követelhet: a bontás során a levegőbe került azbeszt a munkások és a ligetet használók egészségét veszélyeztette.

A veszély ráadásul jelenleg is fennáll, hiszen a bontási területen az azbesztes törmelék szabadon hever, és az időjárási viszonyoktól függően több-kevesebb azbesztpor juthat a Városliget levegőjébe. A megváltozott körülmények hatására a különböző mikroorganizmusok is elkezdik kioldani a cementanyagból az azbesztet, amit azután a szél mindenfelé szétfúj.

Image for post
Image for post
Elmulatszott pormegkötés a PeCsa bontásánál (2017.03.24.), a por minden bizonnyal szálló azbesztet is tartalmaz

Álljon itt egy kronológia a lényeges történeti mozzanatokból

A továbbiakból kiderül, hogy az Ingatlanfejlesztő Zrt. folyamatosan hárít és hazudik ahelyett, hogy világosan tájékoztatná a lakosságot és korrekt választ adna adatigénylési kérelmeinkre.

2016. április 25. Szerződés a bontásról, melyben nincs szó azbesztmentesítésről, holott a 4/2002. (II. 20.) SZCSM–EüM együttes rendelet értelmében bontás csakis azbesztfelmérés után történhet.

2016. június 8. Biztonsági és Egészségvédelmi terv. A tervben nem szerepel sem azbesztfelmérés, sem azbesztmentesítés.

2016. június 10. A kivitelezési bontási terv végén ez szerepel: “Alulírott Reszegi István kijelentem, szemrevételezés során a tárgyi ingatlanon azbeszt tartalmú építőanyagot nem találtunk. Így a bontás során a 45/2004. (VII.26.) BM-KvVM rendelet előírásait kell be tartani.”

2016. szeptember. Részleges azbesztszennyezettségi vizsgálat készült (DRYCON Hungary Kft.), melynek eredménye szerint a légtechnikai gépházban és az emeleti kiállítótérben porlódó, krizotil típusú azbesztet találtak, valamint falba beépített, vélhetően azbesztcement esővíz elvezető csöveket. A vizsgálat felhívja a figyelmet arra, hogy a földfelszín alatt további azbesztcement csövek lehetnek. A vizsgálat kijelenti, hogy a bontás során talált gyanús anyagokkal semmilyen munka nem végezhető, míg azok azbesztmentessége nincs igazolva. A szeptemberben elkészült felmérés ellenére a Városliget Zrt. azonban csak fél évvel később, 2017. március 31-én bízta meg azbesztmentesítéssel a DTRT Kft.-t.)

2016. december 1. Sághi Attila az Origo szerint azt nyilatkozta, hogy elvégezték az épület azbesztmentesítését. (https://goo.gl/YnRkbY)

2016. december 4. Az Ingatlanfejlesztő szerint nem létezett sem azbesztmentesítésre vonatkozó szerződés, sem teljesítési jegyzőkönyv. Ilyet közérdekű adatigényléseink ellenére a mai napig nem tudott az Ingatlanfejlesztő bemutatni.

2017. február 24. Ligetvédők: A PeCsában azbeszt van, mégis elkezdték a bontást (https://goo.gl/evjuDw)

2017. február 28. Elkezdtek gyűlni fehér zsákok a bontási területen (ezek később eltűntek), majd megjelentek szürke, jelöletlen zsákok és néhány fedetlen, betonra hasonlító porladó tömb a kerítés tövében, a szabad ég alatt.

2017. március 2. A Ligetvédők nint közérdekű adatot kérik az azbesztmentesítésre vonatkozó szerződést. Az Ingatlanfejlesztő arra hivatkozva nem küldi meg, hogy annak módosítása folyamatban van.

2017. március 21. Ligetvédők: azbeszthelyzet összefoglaló (https://goo.gl/GDQ7YH)

2017. április 11. Ligetvédők: azbeszthelyzet összefoglaló 2. (https://goo.gl/CQVBEv)

2017. április 13. Népszava: A Városliget Zrt. csak nettó 7,6 millió forintot fizetett az azbesztmentesítésért. Az azbesztmentesítést a VS Construction Kft. végzi, de leálltak a munkálatokkal, mert a DTRT egy ideje nem fizet. (https://goo.gl/SYT9Qt)

2017. április 20. Ligetvédők: Hová kerül a PeCsa törmelék? (https://goo.gl/tvQHuZ)

2017. június 11. A Ligetvédők adatigénylést adtak be: az azbesztmentesítés munkatervét és a szállítólevelet kérik.

2017. június 26. A Ligetvédők adatigénylésére a Zrt. válasza: “az adat a keletkezésétől számított tíz évig nem nyilvános”

2017. július 27. A Ligetvédők eternitcsövek darabjait találják a PeCsa bontási területén ezért a WESSLING Hungary Kft.-től mintavételt és vizsgálatot rendelnek meg.

2017. július 31. A WESSLING Hungary alkalmazottja mintát vesz a PeCsa bontási területén.

2017. augusztus 9. Írásban is kérjük a WESSLING-től a laboreredményeket , de azóta sem érkezik válasz a vizsgálat eredményéről, a mintát nem küldik vissza.

2017. augusztus 11. A Ligetvédők mintákat vesznek a PeCsa törmelékéből, egy mintát eljuttatnak az Ingatlanfejlesztőhöz, egyet a rendőrséghez egy minta vizsgálatát pedig megrendelik egy független azbesztmentesítő cégtől.

2017. augusztus 21. A vizsgálat eredménye megérkezik: a PeCsa törmelékéből vett anyagminta kétfajta rákkeltő azbesztet, krizotilt és krokidolitot is tartalmaz.

Image for post
Image for post
azbeszt tartalmú csődarab (PeCsa bontási terület, 2017.08.11.)

Azbeszt — az alattomos gyilkos

“Az azbeszt az ásványi eredetű magnézium szilikátok egy csoportjának gyűjtő elnevezése, melyek különleges szálas szerkezetet mutatnak, tűszerű kristályokból épülnek fel. A rendkívül vékony elemi szálak átmérője a milliméter ezredrészénél is kisebb és éppen ez okozza veszélyességét, mert a légutak szűkebb szakaszaiban elakadhatnak, de lejutnak a tüdő úgynevezett léghólyagocskáiba is, ezeket átszúrva károsítják a mellhártyát. Az azbeszt okozta egészségkárosodás hosszú lefolyású, többségében halálos kimenetelű. Okozhat úgynevezett azbesztózist, mesotheliómát, amely a mell-, a hashártya daganatos betegsége és hörgő-, gyomor-, bélrendszer-daganatot is.

(forrás: tervlap.hu https://goo.gl/e9Rq1i)

Ma már Magyarországon, és a világ nagy részén tilos az azbeszt tartalmú építőanyagok gyártása és felhasználása, az azbeszt veszélyessége tehát kizárólag bontásnál merül fel. Az azbesztmentesítésre EU-szinten különböző programokat dolgoztak ki, a bontott azbeszt veszélyes hulladéknak minősül, amelynek kezelését szakértő cégnek kell végeznie a jogszabályok szerint.

Sajnos a szabályokat sok esetben nem tartják be, ami talán annak köszönhető, hogy nem érzékelhető közvetlenül az azbesztveszély, a mikrométer részecskeméretű szálló aszbeszt por nem látható, nem érzékelhető.

Az azbeszt veszélyességét növeli, hogy hatása nem ismerhető fel azonnal, a megbetegedés az azbeszt hatásának való kitettség kezdetétől számított 10–40 év alatt alakulhat ki. Emiatt a munkavállalókban nehezen alakul ki veszélyérzet az azbeszttel kapcsolatban. Így a munkáltató fokozottan felelős a munkavédelmi szabályok betartásában, és betartatásában, az érintett dolgozók tájékoztatásában.

(forrás: tervlap.hu https://goo.gl/e9Rq1i)

A fentiek értelmében különösen felháborító, és nincs mentség arra, hogy egy kiemelt beruházás keretében közparkban történő bontásnál is előfordul ilyen felelőtlen mulasztás.

Image for post
Image for post
Sághi Attila (Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt.) részére leadott minta a PeCsa bontási törmlékéből (Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. recepció, 2017.08.11.)

A környezetszennyezés azonnali felszámolását és a az Ingatlanfejlesztő Zrt. felelősségre vonását követeljük!

Egyértelművé vált, hogy korábbi követeléseink abszolút jogosak voltak: a Petőfi Csarnok bontási területéről vett anyagminta a vizsgálati jegyzőkönyv szerint azbesztet tartalmaz. https://goo.gl/fgSwQP

A mellékelt dokumentumok az is megerősítik, hogy a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt. nem végeztetett szakszerű, teljes körű azbesztmentesítést, ráadásul a bontás során a megbízott cég rendszeresen elmulasztotta a pormegkötést, s ezzel veszélyeztette a bontáson dolgozó munkások és a ligetet használók egészségi állapotát.

A veszély jelenleg is fennáll, a PeCsa bontási területén levő törmelék jelenleg is szabadon heverő azbesztet tartalmaz, ezért — főként száraz, szeles időben — kockázatos a bontási terület közelében tartózkodni.

A felsorolt tények ismeretében követeljük, hogy

  • az egykori PeCsa és a Hungexpo épületek területén hajtsanak végre egy a teljes területre vonatkozó azbesztfelmérést és távolítsák el a lakosságot fenyegető veszélyes hulladékot valamint végezzék el a talaj rekultivációját
  • a Városliget használóinak egészségére súlyosan kiható további környezetszennyezés elkerülése érdekében az azbeszt kiporzását felületmegkötő anyagok alkalmazásával akadályozzák meg.
  • a bontási törmelék lerakóhelyén is végezzék el a felmérést és az azbesztmentesítést, a veszélyes anyagot egy, az uniós előírásoknak megfelelő, biztonságos deponálóban hermetikusan zárják el. (Lásd: Ligetvédők: Hová kerül a PeCsa törmelék? https://goo.gl/tvQHuZ)
  • teljes körűen tájékoztassák a lakosságot a környezet- és egészségkárosítás folyamatának felszámolásáról és az azbeszt eltávolításáról
  • a súlyos környezetszennyezés elkövetőit vonják felelősségre
  • a fenti mulasztások súlyossága, és jóvátehetetlensége miatt követeljük, hogy a kormány vonja meg a bizalmát a Városliget Ingatlanfejlesztő Zrt-től, és mondja fel a Városliget kezelésére vonatkozó, 99 évre kötött szerződést!
Image for post
Image for post
kép: Ligetvédők (montázs)

Háttéranyagok

Azbesztes joghelyek: https://goo.gl/QuVCLe
Részletes kronológia: https://goo.gl/86KRh7
Teljes, 30 perces video a dokumentált szabálytalanságokról: https://youtu.be/eUCjguqK1NU

Ligetvédők Lapja

Közösségi publikáció a Városliget és Budapest…

Ligetvédők

Written by

Civilekből álló mozgalmunk a Városliget közparkként megmaradásáért dolgozik, a park beépítése ellen aktívan tiltakozunk. http://ligetvedok.hu

Ligetvédők Lapja

Közösségi publikáció a Városliget és Budapest zöldfelületeinek védelméért

Ligetvédők

Written by

Civilekből álló mozgalmunk a Városliget közparkként megmaradásáért dolgozik, a park beépítése ellen aktívan tiltakozunk. http://ligetvedok.hu

Ligetvédők Lapja

Közösségi publikáció a Városliget és Budapest zöldfelületeinek védelméért

Medium is an open platform where 170 million readers come to find insightful and dynamic thinking. Here, expert and undiscovered voices alike dive into the heart of any topic and bring new ideas to the surface. Learn more

Follow the writers, publications, and topics that matter to you, and you’ll see them on your homepage and in your inbox. Explore

If you have a story to tell, knowledge to share, or a perspective to offer — welcome home. It’s easy and free to post your thinking on any topic. Write on Medium

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store