Osaatko luoda kestävällä pohjalla olevan ja kasvun mahdollistavan liikevaihtokoneen?

Asko Kauppinen
Jul 10 · 2 min read

Scaling the Revenue Engine — Tom Mohr:

Tom Mohrin kirjassa kuvataan kokonaisvaltaista systeemiä, jonka avulla luodaan tuloa tuottavia aktiviteetteja yhdistelmänä strategiaa,
liiketoimintaprosesseja, välineitä, suunnitelmia ja ihmisiä.

Käsitteet Unit Economics (UE) ja Lifetime Value (LTV) ovat keskeisiä kasvavan yrityksen kannalta, käytännössä vain taloudelliselta kannalta toimiva
kokonaisuus mahdollistaa tappiollisen kasvuvaiheen. Tappion tekeminen ei toisaalta ole merkki huonosta taloudellisesta arvontuottamiskyvystä.

Tom Mohrin mukaan järkevin tapa mieltää yrityksen liiketoimintamallia on arvioida se LTV — taso, jonka sen asiakkuuksilla tyypillisesti on.
Pienen LTV — tason liiketoimintamalli on markkinointivetoinen, esimerkkinä vaikkapa verkkokauppa. Suuren keskimääräisen LTV — tason
asiakkuudet kuvaavat esimerkiksi enterprise SaaS — liiketoimintaan suuntautunutta liiketoimintamallia.

Kirjoittajan tausta on teknologiayritysten johdosta, jonka monesta näkökulmasta huomaa.

Osa-alueet:

Kaiken perustuna on yrityksen missio, arvot ja strategia. Tom Mohr esittää mallinsa “solmiomallina”, johon kuuluu asiakkuuden polku ylhäällä
ja kaiken perustana olevat rakenteet, joiden avulla toimintaa tehdään.

Hyödyllisimmät osa-alueet:

Mielestäni hyödyllisimmät kirjan käsittelemät osa-alueet olivat hinnoittelua, UE:ta ja kanava-arkkitehtuuria käsittelevät kappaleet.

Hinnoittelun osalta missään vaiheessa ei puhuttu palvelun tai tuotteen tuotantokustannuksista, pelkästään maksuhalukkuus on pääasiallinen
tekijä. Hinnoittelussa tosin pitäisi Mohrin mukaan huomioida yksinkertaisuus ja eri kanavissa esitettyjen hintojen keskinöinen johdonmukaisuus.

Eri ominaisuuksien ja niiden maksuhalukkuuden perusteella tehtävä paketointi on tärkeää ettei toisaalta menetä asiakkaita, mutta toisaalta
ei myöskään menetä mahdollisuuksia hyödyntää eroja maksuhalukkuudessa.

Mitä opin?

Kirja vahvisti näkemystäni että Unit Economics tai yksikkötalouslaskelma on tärkeä osa yrityksen liiketoiminnan taloudellista ymmärtämistä
ja toisaalta että asioiden jäsentäminen sopiviksi kokonaisuuksiksi on oppimisen kannalta välttämätöntä. Esimerkiksi alla oleva kuva jäsentää mielestäni hyvin LTV:hen vaikuttavat tekijät.

Koneoppiminen ja data-analytiikka ovat lähes välttämättömiä välineitä modernin yrityksen liiketoimintaprosessien pyörittämiseksi.

Tilasin kirjani Amazonista:

Antoisia lukuhetkiä!

Liikevaihtokone

Tom Mohr on kirjoittanut mielenkiintoisen kirjan “Scaling the Revenue Engine”, jossa esitellään kestävällä taloudellisella pohjalla oleva ja kasvun mahdollistava liikevaihtokone.

Asko Kauppinen

Written by

Data Scientist working as an Senior Consultant in a consulting company partly owned by him. Asko has worked with the data analytics since 2009.

Liikevaihtokone

Tom Mohr on kirjoittanut mielenkiintoisen kirjan “Scaling the Revenue Engine”, jossa esitellään kestävällä taloudellisella pohjalla oleva ja kasvun mahdollistava liikevaihtokone.