Kan du digitalisering och lärande? Nu söker vi på Lin dig som driven projektledare.

Vi har under åtta år enträget jobbat med att utveckla lärandet på den digitala arenan för svensk skola och inom det området är Lin Education marknadsledande i Sverige. Vi är så klart långt ifrån färdiga med skolan men tänker att det är dags att vidga perspektivet en smula. Därför söker vi en PROJEKTLEDARE som vill hjälpa oss att få företag och organisationer att utveckla sina verksamheter med fokus på digitalt lärande och verksamhetsutveckling. Vi har redan ett gäng spännande kunder som klivit in i vår gemenskap eller som står i farstun och nu behöver vi din hjälp för att leverera hög kvalitet, inspiration och en ny spännande värld till dem!

Passar detta in på dig?

  • Förstår pedagogik och lärande i en digital tidsålder
  • Drivs av att lösa uppgifter som det inte redan finns en klar lösning på
  • Engagerar och inspirerar små och stora grupper i väldigt olika miljöer och branscher
  • Kan organisera sig själv och andra samt se till att saker blir gjorda utan att någon på förhand vet exakt hur man gör
  • Gillar ett gränslöst jobb med rörelse över Sverige och eventuellt utanför landets gränser
  • Vill jobba i en självorganiserande miljö med fantastiska kollegor och på världens bästa bolag
  • Drivs av idén om att vara med och skapa en ny marknad för en fantastisk produkt
  • Talar och skriver utmärkt svenska och engelska, gärna något mer språk
  • Kan med såväl ordning som kreativitet hantera avtal, offerter och dokumentation

Vill du veta mer? Kontakta Karl Alfredsson

Karl Alfredsson, Utvecklingschef
Like what you read? Give Lin Education a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.