[แจกของ] LINE Messaging API ผ่าน Postman

สวัสดีครับสำหรับบทความนี้มีของอย่างหนึ่งที่อยากจะมอบให้เพื่อนๆชาว LINE DEV ได้พกติดมือไว้บ้าง ซึ่งอาจจะช่วยได้มากหรือน้อย ก็ดีใจมากๆครับ

เมื่อก่อนเวลามีคลาสพิเศษผมจะพกเจ้าสิ่งนี้ ไปถ่ายทอดเกี่ยวกับ LINE ด้วยเสมอครับ ซึ่งเอาไว้ใช้รับมือกับพี่ๆที่จะเริ่มต้นแล้วกลัวที่จะเขียน Coding ก่อนนั้นก็คือ

  1. LINE Messaging API (Endpoint)

หมายเหตุ Endpoint นี้อาจจะไม่ครบทั้งหมดแต่ก็เชื่อว่ามีส่วนที่จำเป็นสำหรับใช้งานจริง ถ้าขาดตกส่วนใดแจ้งผมได้เลยครับยินดีช่วยกันปรับปรุงครับ😍

โดยเราจะเริ่มตามขั้นตอนดังนี้

  1. Import URL
  2. ตั้งค่าการใช้งาน
  3. เริ่มต้นใช้งาน

1. Download Postman

สั้นๆเกี่ยวกับ Postman คือเครื่องมือสำหรับการพัฒนาและทดสอบ API service ซึ่งใช้งานฟรีครับแนะนำว่า Developer ควรมีกันทุกครัวเรือน

2. Import URL

  1. กดปุ่ม Import (อยู่ด้านมุมซ้ายของ โปรแกรม)

2.เลือกหัวข้อ Link และ วาง URL

https://raw.githubusercontent.com/thepnatee/class_line_messaging_api/main/CLASS_LINE_API_Example.postman_collection.json

หรือสามารถเข้าไป Download ได้ที่ https://github.com/thepnatee/class_line_messaging_api/blob/main/CLASS_LINE_API_Example.postman_collection.json

หรือสามารถใช้เอกสารนี้ได้เลย (แนะนำลิ้งนี้) https://documenter.getpostman.com/view/16611391/2s83tCKYoF

3.จะแสดงชื่อที่ Import Name : Class LINE API Example ให้ทำการกด Import ด้านล่าง

4. จะขึ้น Collection ดังในภาพด้านล่าง โดยจะแบ่ง หัวเรื่องสำหรับการใช้งานแยกประเภทต่างๆ

3. ตั้งค่าการใช้งาน

ให้เพื่อนๆ สร้าง environments เมนูด้านซ้าย โดยให้ทำการกดปุ่มเครื่องหมาย + และทำการตั้งชื่อ “LINE LAB”

จะเจอให้ใส่ทั้งหมด ดังนี้

Variable : access_token (ชื่อตัวแปร สำหรับใช้งาน)

Initial Value : ​ Access Token จาก LINE Developer Console Messaging API

Current Value : ​ Access Token จาก LINE Developer Console Messaging API

2. User id ของ เจ้าของ Channel สำหรับยิงทดสอบ

Variable : userid (ชื่อตัวแปร สำหรับใช้งาน)

Initial Value : ​ Your user ID จาก LINE Developer Console Messaging API

Current Value : ​ Your user ID จาก LINE Developer Console Messaging API

เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ม Save มุมขวาเพื่อจะได้ทำไปใช้งานบน Collection กัน

4. เริ่มต้นใช้งาน

เริ่มต้นทดสอบใช้งานให้เพื่อนๆไปลองยิง Message ง่ายๆที่ Messaging API -> Message -> Message Send -> [POST] Send push Message

ให้ทำการลองตรวจสอบดังนี้ครับว่าที่เราตั้งค่าเริ่มมาจากตรงไหน

  1. Header ตรง Variable ที่เราตั้งชื่อไว้ access_token จะถูกนำมาใช้โดย value จะเป็น Access Token ที่เรานำมาจาก LINE Developer Console

จะมีคำถามว่า

ทำไมไม่ไปทำที่ Authorization แล้วกำหนด Bearer เลย

แอบเล่าว่ามีเรื่องตลกให้ฟัง พอกำหนดตรงนั้นมีเพื่อนบางกลุ่มเอาไป Copy แล้วหาคำว่า Bearer ไม่เจอ เราก็หาไปสักพักจนแบบ เอ้าาาาาาา เพื่อนนนนนนน ฮาๆ เลยเอามาแปะตรงนี้เลยครับ จบ

3. Body. ตรง to จะแปะค่า userid ที่เป็นเจ้าของ Channel มาครับ

โดยท่าตั้งค่าไม่ผิดอะไรไปจากนี้ให้ทำการลองยิงโดยการกด Send ปุ่มสีฟ้าจะได้ดังนี้

เรียบร้อยเท่านี้ก็จะได้ เครื่องมือพกไว้ยิง API เล่นกันครับ ขออนุญาตแปะ Collection อีกรอบ

https://www.getpostman.com/collections/d803c9c2a4a03be17a22

สำหรับเพื่อนๆ ที่อยากรู้ข้อจำกัดของ Messaging API รูปและลิ้งด้านล่างนี้ได้เลยครับ

https://developers.line.biz/en/reference/messaging-api/#rate-limits

ถ้าขาดตก API หรือมีการปรับเปลี่ยน API ใดๆ รบกวนช่วยผมแนะนำได้เลยครับเพราะการปรับปรุงดีขึ้นนี้เชื่อว่าท่านอื่นที่จะได้เริ่มต้น จะได้สิ่งดีๆต่อไปครับ

--

--

Closing the distance. Our mission is to bring people, information and services closer together

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store