Att slå sig fri från Mental Lockdown

Vi har alla varit där

Varför en övning kring Mental Lockdown?

I ett tidigare inlägg skrev vi om vad vi kallar Mental Lockdown. Ett tillstånd som kan uppstå under utdraget förändringsarbete. Läs mer om detta här.

Här följer en kort övning du kan göra tillsammans med dit team för att utbilda om fenomenet Mental Lockdown. Genom att öka teamets medvetenhet kring fenomenet kommer tiden ni spenderar i Mental Lockdown bli avsevärt mycket kortare. Ni kommer också kunna uppmärksamma varandra på när ni själva eller andra befinner sig i detta tröttsamma tillstånd.

Kort sagt:ökad medvetenhet→ effektivare/gladare team → bättre leverans ✓

Övningen

Syftet med övningen är att på ett lekfullt sätt separera sig själv från den plats som man besöker i sitt inre när man är i Mental Lockdown. Genom att göra denna plats till något som ligger utanför det egna jaget kommer det i framtiden vara lättare att undvika att hamna där.

  1. Para ihop er två och två
  2. Deltagare A börjar med att peka på en plats på marken och säga till deltagare B: Föreställ dig att Mental Lockdownn vore en plats och att vi står på en höjd och tittar ner på den platsen.

Deltagare A ställer sen följande frågor till deltagare B. (Ta god tid på dig att svara). Kom ihåg att det finns inget rätt och fel.

  • Vad får dig att hamna i Mental Lockdown?
  • Vilka övertygelser finns där(känslor av värdelöshet, inkompetens osv)?
  • Vad är det för väder där?
  • Om det spelades musik där, vilken musik skulle det vara?
  • På vilket sätt får du stöd av att befinna dig där?
  • Hur kan du ta hand om dig själv när du är i Mental Lockdown (kort promenad, varmt bad, ringa en vän etc.)?
  • Vad skulle hjälpa dig att undvika att hamna där?

3. Deltagare A frågar nu hur det känns att stå på höjden och titta ner på Mental Lockdown och vilka tankar det medför.

Avsluta med ett kort samtal om vilka tankar och nya insikter som har uppstått innan ni byter roll och börjar om.

Mental Lockdown på Spotify

För att du inte ska känna dig ensam när du är i Mental Lockdown har vi skapat en gemensam spellista på Spotify där du kan lägga till din Mental Lockdown musik. Mycket Nöje!

https://open.spotify.com/user/andersonr/playlist/5aURZQDLdzruNXxpBRNZKw

Avslutningsvis

Tankar och funderingar? Egna erfarenheter du vill dela med dig av? Tveka inte att slänga iväg ett mail till oss på Lixor team@lixor.se

Team Lixor!

lixor.se

Like what you read? Give Rut Anderson a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.