Mental lockdown

I ett tidigare inlägg skrev vi om EDGE, och hur den modellen kan användas för att förstå och påskynda förändringsarbete.

Dagens inlägg kommer att handla om vad som händer om en individ eller en grupp spenderar för lång tid balanserandes på toppen mellan det primära och sekundära läget.

Du vet när du egentligen har allt klart för dig som du ska göra. Du vet precis i vilken ordning och det är bara att sätta igång. Så plötsligt är det som att någon har dragit bort mattan under fötterna på dig och du befinner dig i ett avgrundsdjupt hål, fullständigt apatisk.

Känner du igen det? Har du varit med om att ett helt team trillat dit?

Den här platsen kallar vi mental lockdown.

Mental Lockdown

Tecken på att någon befinner sig i mental lockdown:

  • energiläget sjunker med 1000%
  • självförtroendet är på noll och självföraktet på topp.
  • starka föreställningar om att detta läge är konstant och “så här har det alltid varit”
  • personen/teamet kan inte ta in ny information
  • håglöst stirrande rakt ut i luften

Att ta sig ur mental lockdown

Eftersom ingen ny information kan ta sig fram till personer/team i mental lockdown är vår rekommendation att ni tar paus och går ut på en rask promenad.

När alla är på plats igen brukar vi passa på att informera om vad mental lockdown är och att det är ett fullt naturligt fenomen som uppstår i en förändringsprocess.

Genom att informera om detta blir det lättare att ta sig ur en mental lockdown nästa gång man råkar ut för den.

Om ditt team/personer du jobbar med ofta hamnar i detta tillstånd är det en tydlig indikator att du måste tänka över hur er ömsesidiga kommunikation ser ut.

I nästa blogginlägg kommer vi att skriva om en kort övning som informerar om mental lockdown och hur man på ett lättare sätt kan förhålla sig till denna mörka plats där produktivitet och inspiration lyser med sin frånvaro.

Vad är dina erfarenheter av mental lockdown?

Hör av dig till oss på Lixor och berätta! team@lixor.se

Team Lixor!

lixor.se

Like what you read? Give Rut Anderson a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.