Katere vrste kontracepcije poznamo?

Kontracepcijska sredstva lahko preprečijo spočetje, lahko pa preprečujejo nosečnost (ugnezditev zarodka).

Spočetje preprečujejo:

 • mehanska sredstva, ki tvorijo pregrado in tako ovirajo prehod semenčic v maternico (npr. moški kondom, ženski kondom)
 • kemična sredstva, ki ubijejo semenčice v nožnici (npr. spermicidi v obliki gela, kreme, vaginalne svečke)
 • hormonska sredstva, ki preprečujejo ovulacijo, lahko vsebujejo oba hormona, estrogen in progestagen, ali samo progestagen (npr. tablete, hormonski obliž, hormonski obroč, hormonske injekcije, podkožni vsadki, jutranja tabletka).

Hormonska sredstva delujejo na 3 načine:

 • preprečujejo ovulacijo, tako da zavirajo zorenje jajčeca. Če ni ovulacije, se jajčece ne sprosti, torej ne more priti do nosečnosti. Vendar do preprečitve ovulacije ne pride zmeraj.
 • spremenijo sluznico maternične stene (endometrij), tako da se ne more optimalno razvijati in s tem zavrejo možnost vgnezditve (abortivni učinek)
 • vplivajo na tvorbo sluzi v materničnem vratu, da se zgosti in se naredi čep. Tako je semenčicam onemogočen prehod v maternico.

Nosečnost preprečujejo (učinkujejo tako, da povzročijo splav):

 • maternični vložek; hormonsko sicer preprečuje ovulacijo, vendar v glavnem preprečuje ugnezditev zarodka (zaradi vnetja sluznice maternične stene)
 • hormonska kontracepcija; kombinirani kontraceptivi (ki vsebujejo oba hormona; estrogen in progestagen) zavirajo normalne proliferativne spremembe endometrija (zadebelitev endometrija) in so povezani z atrofijo endometrija (zmanjšanje, usihanje endometrija).

Raziskave so pokazale, da stanjšanje endometrija zavira vgnezditev zarodka (Abdalla et al (1994); Dickey et al (1993); Gonen et al (1989); Schwartz et al (1997); Shoham et al (1991)).

Več info glede učinka kontracepcijskih tablet na endometrij:

 • How Does Hormonal Contraception Work? http://www.webmd.com/sex/birth-control/birth-control-pills#1
 • Farmakološke lastnosti zdravila Yaz; Farmakodinamične lastnosti. http://www.cbz.si/zzzs/pao/bazazdr2.nsf/o/91C31ED6B5807D7EC12579C2003F6824/$File/s-015125.pdf (dostopno 13.1.2016)
 • Pompe- Tanšek: Hormonska kontracpecija. Delovanje hormonskih preparatov: http://www.obzornikzdravstvenenege.si/eng/Full_article.aspx?ID=7e64b357-5600-4c15-a88d-d12f013d9450 (dostopno 13. 1. 2016)
 • Abdalla HI et al. Endometrial thickness: a predictor of implantation in ovum recipients? Human Reproduction. 1994; 9: 363–365.
 • Dickey RP et al. Relationship of endometrial thickness and pattern to fecundity in ovulation induction cycles: effect of clomiphene citrate along and with human menopausal gonadotropin. Fertility and Sterility. 1993. 59: 756–760.
 • Gonen Y et al. Endometrial thickness and growth during ovarian stimulation: a possible predictor of implantation in in vitro fertilization. Fertility and Sterility. 1989; 52: 446–450.
 • Schwartz LB et al. The embryo versus endometrium controversy revisited as it relates to predicting pregnancy outcome in in vitro fertilization-embryo transfer cycles. Human Reproduction. 1997; 12: 45–50.
 • Shoham Z et al. Is it possible to run a succesful ovulation induction program based solely on ultrasound monitoring: The importance of endometrial measurements. Fertility and Sterility. 1991; 56: 836–841.
Like what you read? Give Ljubim s čistim srcem a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.