O strpnosti

V današnjem času se veliko govori o tem da poskušamo biti strpni do vseh idej in vsakega človeka. Poskušamo biti sočutni in razumeti zakaj je nekdo tak kot je. Vse. Vsakogar.

Kaj je prava strpnost v kateri lahko hkrati sobivamo, se nekako sprejemamo in hkrati ostajamo vsak sam svoj?

Vendar,… Prihaja na tem področju do različnih težav. Sami naletimo pri strpnosti na občutek, da včasih sedanja kultura strpnost enači s strinjanjem z vsakim načinom življenja, z vsakim človekom.

Vendar ali je to resnična strpnost? Odgovor na to vprašanje nam poskuša v videu podati Chris Stefanick.