Locked N’ Loaded
Published in

Locked N’ Loaded

Karo savaitės Ukrainoje apžvalga

Jūsų teismui — savaitės (sausio 29 d. — vasario 4 d.) rusijos — Ukrainos karo apžvalga.

Geopolitinis kontekstas

1. Agresorius toliau gyvena savo paraleliniame pasaulyje ir tiki, kad jo „gero ir blogo policininko“ žaidimas Vakaruose dar kažkam rūpi. Antai, putka Stalingrado mūšio minėjime Vakarams grasino rimtesniais ginklais nei tankai. Savo ruožtu užsienio reikalų ministras S. Lavrovas čiulbėjo, kad rusija neatsisako derėtis su Ukraina, tik neva Vakarai eskaluoja konfliktą. Kremliaus manymu branduolinio vėzdo ir taikaus čiulbėjimo derinys turėtų suaktyvinti anti-amerikietiškomis nuotaikomis besivadovaujančius politikus Vakaruose ir kituose pasaulio regionuose.

2. Tikėtina, vienas iš tokių taikinių — su agresoriumi flirtuojanti Turkija. Antai šią savaitę rusijos iniciatyva į Turkijos — Sirijos — rusijos formatą įtrauktas Iranas. Netikėtai turkai tokį sprendimą sveikino. Gal būt įtakos dalybos Sirijoje yra tai, kam Erdoganui reikalinga rusija?

3. Tuo tarpu Vakarai išlieka principingi ir remia Ukrainą. Tai matosi ne tik tiekiant ginkluotę (kalbos apie F16 ar kitų vakarietiškų naikintuvų perdavimą Ukrainai intensyvėja). Europos Komisijos vadovės Ursulos von der Leyen ir eilės eurokomisarų vizito į Kyiv metu, kalbėta ne tik apie finansinę paramą Ukrainai ir Kyivo galimybes pradėti narystės ES procesą. Komisijos pirmininkė paskelbė, kad greitu metu darbą pradės specialus teisininkų centras, tirsiantis karo Ukrainoje nusikaltimus. Tai karo nesustabdys, bet siunčia dar vieną aiškią politinę žinutę agresoriui, kad atgal kelio nebus.

Situacija fronte

  • Svatove. Savaitės viduryje agresorius sumažino intensyvumą Novoselivske, ir pagrindines pastangas nukreipė link sektoriaus flangų. Ukrainiečiai apsigynė, tačiau agresoriaus aktyvumas sukaustė gynėjų veiksmus.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

  • Kremina. Agresoriaus vienetai pradėjo intensyvesnes lokalias atakas, kurios savaitės pabaigoje virto intensyviais puolamaisiais veiksmais. Ukrainiečiai buvo priversti palikti eilę pozicijų. Okupantai pasistūmėjo 2–4 km ir įsitvirtino. Taip jis gerokai sumažino grėsmę keliams Svatove — Kremina ir Kremina — Rubizhne, ukrainiečių puolimas tokiomis sąlygomis mažai tikėtinas, kadangi agresorius toliau puola. Neatmestina, kad užsiėmę savo pasiruošimais pulti, ukrainiečiai tinkamai neįvertino agresoriaus pajėgumo perimti iniciatyvą.

Vertinimas: iniciatyvą turi agresorius.

  • Lysychansk. Tikėtina, siekdamas prikaustyti ukrainiečių pajėgas kontaktinėje linijoje ir neleisti joms paremti Ukrainos pajėgų vienetų esančių Kremina sektoriuje, agresorius rengė lokalias atakas. Matant situaciją Kremina, panašu, kad visgi šį tikslą rusams pavyko įgyvendinti.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

  • Bakhmut. Agresoriaus puolimas šiaurės rytiniame ruože (Krasna Hora — Rozdolivka ruože) sulėtėjo. Tačiau savaitės pabaigoje rusams nežymiai pasistūmėjus prie Krasna Hora, ukrainiečių padėtis nebeatrodo tokia tvirta. Gerokai blogesnė padėtis pietvakariniame ruože. Kelias Kostyantininvka — Bakhmut ties Chasiv Yar ir Ivanivske virto kontaktine linija. Padėtis blogėja kasdien, daugėja sąlygų ir galimybių Bakhmut blokavimui.

Vertinimas: iniciatyvą turi agresorius.

  • Avdiivka — Mariinka. Ukrainiečiai sėkmingai gynėsi nuo intensyvių, tačiau lokalių agresoriaus atakų. Savaitės pabaigoje ruože Vodiany — Opytne rusai pabandė pulti link Avdiivka, pasistūmėjo kelis šimtus metrų, tačiau ukrainiečiai ir čia juos sustabdė. Savo ruoštu, Mariinka sunkios kautynės toliau tęsiasi.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

  • Vuhledar. Ukrainiečiai sustabdė agresoriaus puolimą ir primetė savo mūšio ritmą. Rusai dar bando kartas nuo karto atakuoti, tačiau tik tam, kad ukrainiečiai neimtų visiškai dominuoti ir nesiryžtu bandyti sugrąžinti rusus į pradines jų pozicijas.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Mūšiai kontaktinėje linijoje nurimo. Tikėtina, ukrainiečių artileristai daugiausia energijos ir resursų skyrė praeitą savaitę, įsidrąsinusių agresoriaus manevrinių vienetų apšaudymams kontaktinėje linijoje ir artimoje jų gynybos gilumoje.

Vertinimas: lygiosios pozicinėje gynyboje.

Ukrainiečiai vykdo nedidelius SOP grupių reidus per Dniepro upę ir tikėtina taip siekia prikaustyti kairiajame upės krante esančius rusų manevrinius vienetus tam, kad jie nebūtų permetami į Zaporizhia kryptį. Abi pusės viena kitos atžvilgiu išlaiko didelį artilerijos apšaudymų intensyvumą.

Vertinimas: lygiosios pozicinėje gynyboje.

Mūšių dinamika

1. Praeitą savaitę surengęs masinį smūgį raketomis ir UAV, šią savaitę agresorius taupė savo atsargas ir masinių smūgių nevykdė.

2. Mūšių kontaktinėje linijoje intensyvumą galime iliustruoti šiais parametrais:

  • Bendri agresoriaus artilerijos nuostoliai ženkliai sumenko (59 vs 37). Tai sietume su agresoriaus artilerijos vienetų vietų (šaudymo pozicijų, artilerijos rajonų) dažnesniu keitimu ir geresne maskuote, kadangi Ukrainos artilerijos aktyvumą rodo kiti parametrai. Antai rusų MLRS nuostoliai išliko panašiame lygmenyje (8 vs 6), o agresoriaus oro gynybos priemonių sunaikinta rekordiškai daug (1 vs 6).
  • Rusų gyvosios jėgos nuostoliai išliko panašiai tikrai aukštame lygyje (5400 vs 5130), tačiau rusų šarvuotos technikos netektys gerokai sumenko (150 vs 62). Tik priminsime, kad agresorius kontaktinėje linijoje buvo aktyvus ir atskiruose ruožuose pasiekė taktinių laimėjimų. Dėl to galima daryti prielaidą, kad rusai puolamuosius veiksmus vykdė pagrinde pėstininkų pagalba, o šarvuota technika daugiau naudota kaip paramos ugnimi priemonės remti šturmus. Apie šią taktiką rašėme čia.
  • Praeitą savaitę patyręs rekordinius aviacijos nuostolius, šią savaitę agresorius ją naudojo gerokai atsargiau. Todėl jo nuostoliai šioje srityje gerokai sumažėjo (13 vs 1).

3. Grafike pateikiami santykiniai nuostolių dydžiai kiekvienoje kategorijoje, siekiant pademonstruoti dinamiką. Detalūs skaičiai už praėjusias dvi savaites yra žemiau esančiose lentelėse:

Prognozės

1. Tikėtina, kad ateinančią savaitę agresorius surengs masinį smūgį raketomis ir UAV prieš Ukrainos civilinę infrastruktūrą ir karinius taikinius. Neatmestina, kad siekiant varginti Ukrainos visuomenę vėl bus atakuoti gyvenamieji namai su civiliais.

2. Galimai, įkvėptas taktinės sėkmės Kremina sektoriuje, agresorius intensyvins puolimą Svatove sektoriuje. Ypatingai spausdamas šiaurinį ir pietinį ukrainiečių grupuotės flangus. Tokioje situacijoje ukrainiečių aktyvesnis puolimas mažai tikėtinas.

3. Tikėtina, kad Kremina sektoriuje agresorius sieks vystyti taktinę sėkmę ir į gynybinius mūšius įvelti ukrainiečių rezervus, tokiu būdu užkertant kelią galimam Ukrainos ginkluotųjų pajėgų puolimui. Panašu, kad ukrainiečiai šiame etape pirmiausia gali siekti numušti agresoriaus puolimo tempą ir potencialą, susigrąžinti iniciatyvą į savo rankas, o tada galimai atakuoti. Mažai tikėtina, kad visa tai Ukrainos gynėjams pavyks padaryti per ateinančią savaitę.

4. Labai tikėtina, kad agresorius bandys išnaudoti savo sėkmę ir kirsti kelią Kostyantinivka — Bakhmut prie Chasiv Yar — Ivanivkse, bei užimti Krasna Hora, taip sudarant sąlygas tolimesniam judėjimui link kelio Slaviansk — Bakhmut. Dėl to neatmestinas ukrainiečių siekis išlyginti kontaktinę liniją. Pavyzdžiui, atsitraukiant iš rytinės Bakhmut miesto dalies už upės Bakhmutovka ar net pradedant pajėgų išvedimą iš pačio miesto. Tuo pačiu tikėtina rusai tęs puolimą Rozdolivka — Vesele ruože bei atakas Lysychansk sektoriuje, su tikslu judėti Syversk link, taip komplikuojant ukrainiečių pastangas Kremina sektoriuje.

5. Tikėtina, ukrainiečiai kontratakomis bandys išstumti agresorių iš Vuhledar pietrytinių prieigų. Neatmestina, kad rusai į mūšį įvedinės rezervus, tokiu būdu siekiant susigrąžinti iniciatyvą į savo rankas.

--

--

Locked N’ Loaded — Karinės mintys ir aktualijos

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store