Locked N’ Loaded
Published in

Locked N’ Loaded

Karo savaitės Ukrainoje apžvalga

Geopolitinis kontekstas

1. Kremlius darė viską, kad Vakarai suabejotų Ukrainos veiksmų adekvatumu:

 • Kalbos apie ukrainiečių planuojamą panaudoti “nešvarią bombą” ir sąlyginai nuosaiki putkos kalba Valdajaus klube nedavė jokio rezultato — Vakarai žodžiais ir darbais tęsia paramą Ukrainai.
 • Po dronų atakos prieš Sevastopolio jūrų uostą, agresorius reagavo į situaciją ir paskelbė apie pasitraukimą iš susitarimo dėl ukrainietiškų grūdų išvežimo. Reikia pasakyti, kad šį argumentą rusai jau testavo po atakos prieš Krymo tiltą, tad dabar toks jų veiksmas buvo tikėtas.

Buvo vertinimų neva šie kremliaus veiksmai yra bandymas rasti platformą taikos deryboms ir išėjimui iš pragaištingo karo. Deja, šiuo atveju būsime atsargūs — mums tai labiau panašu į siekį susilpninti Ukrainos pozicijas, o ne realias taikos paieškas.

2. Tikėtinas generolo pulkinino A.Lapino nušalinimas signalizuoja, kad FSB ir Gynybos ministerijos kova dėl įtakos pereina į naują etapą. Prigožino ir Kadyrovo retorika įgavo praktinį pavidalą, kas reiškia jog situacija krypsta kariškių nenaudai.

3. Nepaisant agresoriaus retorikos, jis tęsia mobilizaciją. Tai pirmiausia pasireiškia gaudymu tų, kuriems šaukimai įteikti (ar planuoti įteikti) iki formalios mobilizacijos pabaigos. Kiek tokių šaukimo lapelių prištampuota — sunku pasakyti.

3. Formaliai vykstant mobilizacijai orkų karinė pramonė galėjo tikėtis turėti prioritetą apmokėjimų, personalo ir medžiagų prasme. Dabar viešai kalbant apie mobilizacijos pabaigą nėra iki galo aišku, kokia tokios retorikos įtaka karinės pramonės įmonėms. Tuo pačiu viešai ir aiškiai transliuojama, kad valdžios reikalavimai didinti ginkluotės ir įrangos apimtis išlieka.

Situacija fronte

Šiaurinis Donbaso flangas

 • Svatove. Ukrainiečiams pavyko pasistūmėti ruože Pershotravneve — Kysilivka, tačiau agresorius gynybiniais veiksmais ir kontratakomis sugebėjo sulaikyti tolimesnį ukrainiečių veržimasi. Tokiu būdu Ukrainos ginkluotosios pajėgos ir toliau negali efektyvia ir intensyvia artilerijos ugnimi uždengti kelio Troicke-Svatove. Vakariniame ir pietvakariniame ruože ukrainiečiai artilerijos ugnimi dengia kelią Svatove — Kremina, tačiau agresoriaus nustumti už šio kelio dar nepavyko.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

 • Kremina. Ukrainiečiai sugebėjo sustabdyti orkų veržimasi Terny — Torske ruože, bei kontratakomis nustūmė kontaktinę liniją į rytus. Įsitvirtinę Nevske, jie vykdo atakas Chervonopopivka link, pasiekė taktinę sėkmę. Dėl šių veiksmų galimybė, kad agresorius užims šiaurinį Syverskyi Donets krantą ir ims veikti ukrainiečių grupuotės Bilohorivka — Spirne užnugaryje (Lysychansk sektorius) gerokai sumažėjo.

Vertinimas: iniciatyvą turi ukrainiečiai.

 • Lysychansk. Agresoriui nepavyko pralaužti ukrainiečių gynybos Bilohorivka — Spirne ruože, tačiau rusams pavyko nežymiai pasistūmėti Bilohorivka — Berestove (kelias Bakhmut — Lysychansk). Rusų tikslas — pulti link Syversk, sudaryti ukrainiečių grupuotės apsupimo galimybę ir priversti juos atsitraukti.

Vertinimas: iniciatyvą turi agresorius.

 • Bakhmut. Ukrainiečiai tvirta gynyba ir kontratakomis sugebėjo stabilizuoti situaciją kelyje Horlivka -Bakhmut, bei kontratakomis nustumti orkus iš šiaurės rytinių Bakhmut prieigų. Situacija prie Soledar išlieka sudėtinga, tačiau stabili.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Centras

Savaitės antroje pusėje agresoriui pavyko pasiekti taktinių laimėjimų. Prasiveržta į šiaurės rytinę Makiivka dalį, tačiau puolimo išvystyti agresoriui nepavyko. Tuo pačiu orkai turi taktinę sėkmę prie Vodyane — Opytne ruože. Agresoriui pavyko persikelti per kelią ir užimti dalį teritorijos, tačiau jo puolimas atsirėmė į vandens kliūtis. Kitoje jų pusėje išsidėstę ukrainiečiai turi geras gynybines pozicijas. Visgi situacija labai įtempta.

Vertinimas: iniciatyvą turi agresorius.

Zaporizhia

Šeštadienį agresorius surengė intensyvų apšaudymą artilerija Vuhledar ruože prie Pavlivka, tačiau norimo efekto šis smūgis nedavė — ukrainiečiai atmušė po to sekusią agresoriaus ataką. Tikėtina, kad šiuo veiksmu agresorius bandė užkirsti kelią galimiems ukrainiečių pasirengimams atakuoti link Volnovakha (t.y. komunikacinio mazgo, ženkliai prisidedančio prie Zaporizhia ir Pietų logistikos).

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Pietūs

 • Beryslav. Visą savaitę vyko kova už geresnes pozicijas kontaktinėje linijoje, didelių pasikeitimų neįvyko.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

 • Snihurivka. Vyravo lokalūs susidūrimai. Ukrainiečiams nepriėmus sprendimo aktyviau veikti Beryslav sektoriuje Andriivka ruože, sąlygos atakuoti Snihurivka nėra pilnavertės.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

 • Cherson. Nors agresoriui pavyko išlyginti kontaktinę liniją prie Ternovy Pody sau naudinga linkme, tačiau tai mažai įtakojo situaciją sektoriuje. Tai, kad po šios taktinės sėkmės agresorius (kaip jam būtų įprasta) nebandė aktyviai išvystyti sėkmės rodo, kad orkai šiame sektoriuje priversti elgtis labai atsargiai. Agresoriaus karinės infrastruktūros patraukimas iš Chornobaivka oro uosto tik patvirtina šią prielaidą.

Vertinimas: lygiosios po aktyvių veiksmų.

Mūšių dinamika

1. Lyginant su praėjusia savaite daugiau nei 3 kartus sumenko agresoriaus UAV nuostoliai (137 vs 51). Ukrainiečiai sukūrė kovos prieš iranietiškus dronus — savižudžius sistemą, paremtą priešlėktuvinėmis patrankomis, tad šis nuostolių sumažėjimas neturėtų būti siejamas su efektyvesniu dronų -savižudžių panaudojimu. Labiau tikėtina, kad rusai ėmė rečiau juos naudoti, atidžiau rinktis taikinius.

2. Kontaktinėje linijoje įdomi agresoriaus nuostolių dinamika. Gyvosios jėgos nuostoliai išaugo (2470 vs 3730), šarvuotos technikos (146 vs 257). Tuo tarpu artilerijos nuostoliai sumažėjo (87 vs 67). Tai galima būtų paaiškinti, kad per pastarąsias savaites dėka sėkmingo ukrainiečių artilerijos darbo, atskiruose ruožuose (tikėtina — Bakhmut ir Kremina) Ukrainos artileristams tapo labiau atrištos rankos atakuoti priešo manevrinius vienetus.

3. Tuo pačiu svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad nuostolių amplitudė šoka į viršų kas 1- 2 dienas. Tai pasakytina ne tik apie orkų manevrinių vienetų, bet ir artilerijos nuostolius. Šiuos duomenis galima būtų paaiškinti tuo, kad:

 • Standartiškai agresoriui atskiruose ruožuose reikia 1–2 dienų persigrupuoti po nesėkmingų atakų ir vėl pulti. Tad labai tikėtina, kad nuostolių amplitudės kilimas susijęs ne tik su sėkmingu ukrainiečių artileristų, bet ir manevrinių vienetų darbu stabdant šias atakas.
 • 1–2 dienų laikotarpis pakankamas identifikuoti ir apdoroti žvalgybinę informaciją apie taktinius agresoriaus reorganizacijos pasikeitimus kontaktinėje linijoje (artilerijos perdislokavimas, vienetų telkimas mūšio rikiuotės formavimo vietoje ir pan.). Tad galima daryti prielaidą, kad atskiruose ruožuose (tikėtina — Bakhmut ir Kremina) ukrainiečių žvalgai sėkmingai išgliaudė orkų taktinius sumanymus.
Nuostolių lentelė

Prognozės

· Tikėtina, kad artimiausiu metu bus bandoma surengti naują susitikimą dėl ukrainietiškų grūdų išvežimo. Tokiu atveju orkai šiame susitikime gali siekti tarptautiniu susitarimu supančioti Ukrainos atakas Kryme ir prieš savo logistinę sistemą Zaporizhia ir Pietų kryptyje.

· Neatmestina, kad kaip “motyvuojantį argumentą” pradėti tokias derybas, agresorius gali vykdyti raketų ir dronų — savižudžių atakas prieš Odesos jūrų uosto infrastruktūrą.

· Jei ukrainiečiams nepavyks puolimo operacijomis įgalinti artilerijos efektyviai ir intensyviai atakuoti kelio Troicke — Svatove bei nustumti orkų už kelio Svatove — Kremina, mūšiai Svatove sektoriuje gali įgauti pozicinį pobūdį. Tai būtų naudinga agresoriui.

· Tikėtina, kad Kremina sektoriuje ukrainiečiai manevriniais vienetais pasieks kelią Svatove — Kremina (tikėtina prie Chervonopopivka), tačiau ar jiems čia pavyks įsitvirtinti, priklausys nuo situacijos Svatove sektoriuje

· Neatmestina, kad rusai bandys sukurti smogiamąją grupuotę prie Berestove, vystyti taktinę sėkmę su tikslu pasiekti Syversk.

· Tikėtinos intensyvesnės ukrainiečių kontratakos prie Bakhmut, pvz. pietrytinėse miesto prieigose bei kelyje Horlivka — Bakhmut.

· Agresoriaus sėkmės Pervomaiske ar Vodyane atveju, ukrainiečiai gali būti priversti atsitraukti į naują gynybos ruožą (pvz. Mariinka — Krasnohorivka — Netailove — Severne — Avdiivka).

· Neatmestina, kad savaitės pabaigoje prasidės suaktyvėjimas Zaporizhia sektoriuje, kur veiksmų iniciatyva gali nebūtinai priklausyti ukrainiečiams (pvz.: preventyvus agresoriaus smūgis). Kokio jis bus masto, priklausys nuo ukrainiečių sėkmės suardant agresoriaus logistinę sistemą jo gynybos gilumoje.

· Tikėtina, kad Pietų kryptyje abi pusės intensyvins manevrinių vienetų operacijas Bersyslav sektoriuje ir taip sieks pasigerinti savo padėtį kontaktinėje linijoje ir perimti iniciatyvą į savo rankas.

Žemėlapis: War Mapper

--

--

Locked N’ Loaded — Karinės mintys ir aktualijos

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store