CYGNUS RAL 2.5

[cygOS Upgrade Detected:]

Woah. Wait, what? I’m getting an upgrade for the mission OS…One sec. Let me install it.

<INSTALL COMPLETE…RESTARTING>

System Format Recomplete.

˝®´´†ˆ˜©ß≤ ®≥ ͆®ˆ´˚´® . „´ å®´ å ß´˜†ˆ´˜† ©®ø¨π øƒ ∫´ˆ˜©ß ∑˙ø ˆ˜˙åbi† †˙ß π¬å˜´†≥ ¨˜¨˜ƒø®†¨˜å†´¬¥, ∑´ ˙˙å√´ a √´®¥ ®´ß†®ˆç†´∂ ∑´ ç嘘ø† ßπ´å˚ ¥ø¨® ¬å˜©¨å©´≥ ˆ˜ß†´ˆ˜ß†´å∂,∑´ å®´ çøµµ¨˜ˆç冈˜© ˆ˜ ¨˜ˆçø∂´ ç˙å®å熴®ß≤∑˙ˆç˙ å®´ †˙´ ç¬øß´† ∑´ ˙å√´ †ø ¥ø¨® ¬å˜©¨å©´. ˆƒ ¥ø¨ çå˜ ˙´å® ¨ß≤ π¬´åß´ 円´µπ† †ø çø˜†åç† ¨ß.

ˇ˙´ ¨˜˚˜ø∑˜ 嬈´˜ ®∑˙ˆç˙ ˆß 種®´˜†¬¥ ®´ßˆ∂ˆ˜© ø˜ †˙ˆß π¬å˜´†

[cygOS Backup Complete. Restarting…]