All stories
July 2016
May 2016
About
Lokshahi
लोकांच्या राजकीय व सामाजिक जीवनात रक्ताचा एकही थेंब न गळता क्रांतिकारक बदल घडवून आणणे म्हणजे लोकशाही. लोकशाहीच्या तत्वांची माहिती करुन देणे, त्यांच्यावर चर्चा करणे, त्यांविषयी विश्वास इतकचे नव्हे तर श्रध्दा निर्माण करणे याचसाठी आपण येथे प्रामाणिक प्रयत्न करणार आहोत.
More information
Tags
Editors