SwiftUI’da Property Wrapper

Tuğberk Can Özen
Loodos
Published in
12 min readMar 11, 2023

--

Swift Bird

SwiftUI’ı ilk öğrenmeye başladığımda bir tasarımın nasıl çıkartılacağı konusunda ilerleme kaydederken bir yandan da ekranlar arası veri paylaşımı veya logic işlemler nasıl oluyor? diye araştırmaya başladım. Çünkü gördüğüm projelerde değişkenleri incelediğimde bir çok ön ek görüyordum. Daha sonra bu etiketleri araştırırken ve uygulama geliştirirken esasen “hangisini ne zaman kullanacağım?” Sorusuna cevap bulmam gerektiğini anladım…

--

--

Tuğberk Can Özen
Loodos
Editor for

iOS Developer👨🏻‍💻 at @Loodos | Founder at @SwiftAkademi | UIKit • SwiftUI