Een tien voor rekenen, maar niks geleerd

Kunnen kinderen goed scoren op toetsen, maar toch niks geleerd hebben?

Ja! De prestaties van een kind zijn namelijk altijd de uitkomst of het gevolg van het proces. Je kunt prestaties van een kind niet juist interpreteren, als je niet weet of hij/zij betrokken was tijdens het leren. Met Looqin vergelijken we daarom altijd de sociaal-emotionele ontwikkeling met de cognitieve ontwikkeling. Lees hier het hele artikel.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.