Looqin PO en het verhogen van betrokkenheid

Betrokkenheid is meer dan een activiteit leuk vinden!

In april is het onderwijsverslag 2012–2013 uitgebracht door de Onderwijsinspectie. Hieruit blijkt dat kinderen in Nederland minder gemotiveerd zijn om te leren en een lage actieve betrokkenheid laten zien. Looqin PO biedt hier handvatten voor. Leerkrachten kunnen de kinderen scoren op betrokkenheid of leerlingen kunnen zichzelf inschalen. Daarnaast zijn er ruim 400 interventies, gebaseerd op de zeven betrokkenheidsverhogende factoren; een inspiratiebron voor het optimaliseren van de leeromgeving.

Waarom wordt de betrokkenheid van kinderen gemeten?
Welbevinden is belangrijk, maar het garandeert nog niet dat er ontwikkeling is, dat er geleerd wordt. Daarvoor hebben we nog een andere indicator nodig: betrokkenheid.

Betrokkenheid wijst erop dat kinderen vanuit hun exploratiedrang in interactie met de omgeving, tot intense mentale activiteit komen. Het is een uitstekende aanwijzing dat er ontwikkeling plaatsvindt. Betrokkenheid is echter meer dan een activiteit leuk vinden!

Met betrokkenheid drukken we niet alleen uit dat kinderen aandacht geven aan de taak, maar dat die aandacht bovendien van de hoogste kwaliteit is en bijdraagt aan diepgaand leren.

Hieronder enkele voorbeelden van interventies op basis van de betrokkenheidsverhogende factoren. Meld je gratis aan op looqin.eu en bekijk welke interventies in jouw groep geschikt kunnen zijn!

Stel de klas voor een uitdaging: “Jullie hebben 30 minuten de tijd om ervoor te zorgen dat iedereen in de klas de oefeningen begrijpt. Over 30 minuten gaan we evalueren of het geslaagd is.”

Vertrek bij nieuwe leerstof vanuit interessebriefjes van kinderen zodat je weet waar de interesse van elk kind ligt bij dit thema.

Organiseer regelmatig een groepsvergadering waarin kinderen zelf agendapunten over samenwerking kunnen aandragen. Begeleid het groepsgesprek of zet een kind als gespreksleider in.

Zorg voor een ideeën- en/of klachtenbus in de klas.


Originally published at looqin.nl. Geplaatst op dinsdag, 8 juli 2014