Opbrengstgericht of procesgericht onderwijs?

Steeds meer scholen gaan starten met Looqin PO. Maar hoe ervaren zij het werken met dit procesgericht kindvolgsysteem? Lees de ervaringen van Pieter Wijnen, leerkracht van de Mariaschool in Someren.

Wij hebben gekozen voor Looqin PO vanwege de groeiende onvrede over de trend in het onderwijs van de afgelopen jaren: opbrengstgericht onderwijs. Daar is op zich natuurlijk niets mis mee. Echter doordat de focus uitsluitend komt te liggen op de cijfers/prestaties (overheid, inspectie) en het feit dat besturen, scholen en leerkrachten daarop afgerekend worden, komen andere aspecten in het gedrang. Welbevinden, betrokkenheid en gevoel van competentie. Aspecten die je als professional voorop stelt. Pas als een kind lekker in zijn vel zit, zich veilig voelt, betrokken is en zich competent voelt, dan pas is het fundament gelegd voor ‘groeien’, ‘leren’, en een ‘optimale ontwikkeling’. Dat weet en voelt elke professionele leerkracht.

Looqin gaat uit van dat fundament: welbevinden en betrokkenheid. Vervolgens competentie en prestatie … precies in die volgorde!
Looqin PO — dashboard

Mijn eerste indruk van Looqin PO is dat het helder is qua opbouw en makkelijk te hanteren is. Middels een korte en krachtige groepsscreening breng je als professionele leerkracht jouw groep in beeld. Het groepsoverzicht helpt je als leerkracht om de juiste prioriteiten op groepsniveau te stellen. Het programma geeft handvaten en zet aan tot nadenken over gerichte interventies, passend bij de groep en de gestelde prioriteit.

Daarnaast zoom je gemakkelijk in op individuele leerlingen met specifieke zorg- en/of begeleidingsbehoeften. Zeker op dit individuele niveau leidt Looqin de leerkracht, middels gerichte vragen, observaties en/of gesprekken, tot de kern van de specifieke behoefte van individuele leerlingen. Wederom geeft het programma handvaten en zet aan tot nadenken over gerichte interventies, ditmaal passend bij de individuele leerling.

Hoe kijk ik aan tegen het scoren van welbevinden en betrokkenheid? In eerste instantie scoren wij deze aspecten vanuit onze professionele blik als leerkracht. Daarnaast vullen de kinderen een vragenlijst in. Op die manier nemen wij de persoonlijke beleving van de individuele kinderen serieus. De combinatie van die gegevens kunnen aanleiding geven tot nadere observatie, kindgesprekken en/of oudergesprekken.

Kortom, Looqin geeft op alle niveaus aanzetten om na te denken over de individuele ontwikkeling van kinderen in de meest brede zin van het woord: Welbevinden, Betrokkenheid, Competenties, en vervolgens Prestatie!


Pieter Wijnen
Leerkracht groep 3 van de Mariaschool in Someren.