„To nie przeciwko tobie, zrozum to wreszcie! Czy możesz poruszać się swobodnie po mieście?”

To dopiero ciekawe spojrzenie na Polskę. Właściwie na 18 największych polskich miast. Możesz sprawdzić, czy miejsce, w którym mieszkasz, które często odwiedzasz, czy takie, w którym mieszkają twoi bliscy jest bezpieczne, czy nie. Autorzy „Mapy kryminalnej” postanowili nanieść na mapę wszystkie kradzieże pojazdów, rozboje, zabójstwa, podłożenia materiałów wybuchowych czy podpalenia w 18 miastach od 2014 roku. Czy ma to pokrycie w rzeczywistości? Oddajmy głos autorom

Źródło danych: wszystkie informacje o przestępstwach, prezentowanych na mapie, pochodzą z oficjalnych rejestrów policji i są na bieżąco aktualizowane. By uniemożliwić identyfikację poszkodowanych oraz chronić ich prywatność, zdarzenia prezentowane są orientacyjnie, przy najbliższej ulicy, a nie na obrysie budynku, w którym interweniowała policja. Dokładamy wielu starań, by wszystkie dane były rzetelne. Jeśli jednak zauważysz błąd, poinformuj nas o tym.
kryminalne-zagadki-londynka

Wygląda na to, że dane przedstawione na mapie są rzeczywiste. Jeżeli tak, to okazuje się, że Mordor, w którym pracuję jest całkiem bezpiecznym miejscem, może poza okazjonalnym podkładaniem bomb czy trzaskaniu przechodniów po gębach. Czy twoje mieszkanie jest bezpieczniejsze? A droga do pracy? Rzuć okiem. Aha, na mobilu działa raczej słabo, zwłaszcza swipe’owanie.

⇢Zobacz Mapę kryminalną

A żeby nie było, to macie kawałek, z którego zaczerpnąłem tytuł

Like what you read? Give Michał Nierebiński a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.