Logo chính thức của Loship và cách sử dụng

A. LOGO

Nhu Nguyen
lozi-teamblog
Published in
2 min readDec 14, 2019

--

  • Logo màu đỏ
  • Logo Màu trắng

B. MÀU SẮC (COLOR)

Tháng 06 năm 2019, Loship công bố màu thương hiệu với ba màu chính thức: Đỏ, xám.

Trong một số trường hợp thiết kế, có thể sử dụng: đỏ, xám (bắt buộc) và trắng.

Mã màu:

  • Đỏ: #f7001e
  • Xám: #585858

C. ASSETS

Tải Logo tại đây: http://bit.ly/logoloship

D. Câu hỏi thường gặp (Questions)

  1. Muốn tải logo Loship?

2. Đăng bài post trên fanpage facebook sử dụng hình ảnh logo Loship như thế nào?

  • Logo thông dụng: Logo Đỏ. Tải logo Loship đỏ: http://bit.ly/logoloship
  • Sử dụng Logo Trắng bắt buộc nằm trên background đỏ xám của Loship.

3. Đăng bài trên fanpage facebook cần đảm bảo các điều kiện nào?

  • Sử dụng link tải app cho các bài đăng: loship.vn/use-app
  • Trong tất cả nội dung truyền thông tài trợ, yêu cầu có dẫn link tải app và có nhấn mạnh Loship giao đồ ăn trong một giờ mà còn freeship.

4. Hashtag chính thức của thương hiệu Loship?

  • #loship , sử dụng cuối tất cả bài truyền thông về Loship trên facebook.

E. TYPOGRAPHY

F. MERCHANDISE

Đồng Phục Tài Xế (Driver Uniform)

Túi vải bảo vệ môi trường (Eco Tote Bag)

THANK YOU

--

--

Nhu Nguyen
lozi-teamblog

A Marketer with strong communication skills, and a CAN DO attitude. I am an enthusiastic learner and always work with a proactive attitude.