Miksi juuri sinä tulet tarvitsemaan luovuutta?

Väitän, että jokainen meistä on luova. Uskon myös, että suurimmalla osalla meistä on rajoittunut käsitys kyseisestä termistä. Se ei ole lahja, jonka saa syntyessään, vaan kyky jota voi kehittää koko elämänsä. Tulemme tarvitsemaan luovuutta tulevaisuudessakin — tässä kolme eri syytä miksi.

Luovuus on ongelmanratkaisua ja uuden luomista. Globalisoituva maailma tuo haasteita kuten kasvava eriarvoisuus ja ilmaston lämpeneminen. Jos haluamme pystyä ratkaisemaan maailman suurimpia ongelmia, meidän pitää pystyä ratkaisemaan uusia haasteita, joihin emme tiedä vielä vastauksia. Kukaan maailmanhistorian kuuluisimmista tutkijoista, ei Isaac Newton tai Marie Curie, voinut olla varma tutkiessaan mitä löytää. Meidän tulee kehittää uusia valmiuksia ymmärtää maailmaa, jotta osaamme rakentaa tiedon päälle ja löytää uusia ratkaisuja haasteisiin. On hyvä muistaa, että uutta luodaan usein yhdistelemällä vanhaa tietoa. Moni asia on jo keksitty joskus tai jossain.

Luovan Aallon Paint It All -tapahtuma. Photo credits: Jessica Blechingberg

Luovuus ja analyyttisyys eivät sulje pois toisiaan. Voit olla samaan aikaan sekä analyyttinen että luova, ja kumpaakin voi harjoittaa. Enää ei riitä, että tietää asiat, pitää myös pystyä toimimaan sen tiedon pohjalta ja luoda uutta. Luovuutta voisi ehkä kutsua lopulta vain erittäin hyväksi analyyttisyydeksi. Jos suuresta määrästä dataa pystyy jalostamaan uutta informaatiota joka auttaa päätöksenteossa, voisiko se olla luovuutta? Luovuus voi olla erilaisten asioiden tuomista samaan kontekstiin tai uusien kontekstien luomista. Kuten Steve Jobs sanoi, luovuus on kykyä yhdistellä eri asioita. Täällä lisää aiheesta.

Nykymaailman informaatioyhteiskunnassa kaikki tarvitsevat kykyä mukautua muutoksiin ja uusiin tilanteisiin. World Economic Forumin 2016 tutkimuksen mukaan työelämän top 10 taidot 2015–2020 muuttuvat merkittävästi. Noin kolmasosa tärkeimmistä taidoista vaihtuu arvioiden perusteella vain viiden vuoden aikajänteellä. Ainoa radikaalisti nouseva kyky on luovuus. Se on inhimillistä pääomaa, rohkeutta ja uskaliaisuutta kokeilla uusia asioita ja löytää tätä kautta uusia ideoita tai paremmin toimivia asioita. Miksi tämä muuttuu? Teollisella aikakaudella suuri osa työstä oli toistavaa, joten riitti kun osa yhteiskunnasta oli luomassa uutta. Kone oppii nämä taidot ensimmäisenä, joten tätä nykyä tehtaita lakkautetaan jatkuvalla syötteellä ja työtä automatisoidaan. Nykyajan ja tulevaisuuden yhteiskunnassa meiltä vaaditaan taitoja mukautua, luoda uutta ja mukauttaa asioita kontekstiin. Asiat jotka vaativat tietotaitoa, mutta eivät uuden luomista, pystytään opettamaan koneille.

Paint It All -event by Luova Aalto. Photo credits: Jessica Blechingberg

Väitän että luovuus kuuluu kaikille ja jokainen meistä on luova. Eri tavoilla vain, olemmehan jokainen yksilö osaltamme täysin omanlaisemme. Luovuutta on erilaista, joku saa parhaat ideansa suuren ihmisjoukon keskellä kun taas toinen työskennellessään yksin. Luovuus on sitä että luo jotain uutta — esimerkiksi ratkaisee ongelman — oli se sitten arjen pieni ongelma tai maailman suurimpia haasteita, kenkälusikan keksiminen tai ilmastonmuutoksen hillitseminen.

Uteliaisuus, avoimuus ja omaan luovaan kykyyn uskominen voi auttaa työelämässä ja tehdä omasta päivittäisestä elämästä parempaa ja hauskempaa. Muista, että luovuutta voi myös harjoitella! Seuraavassa blogikirjoituksessani tulen avaamaan eri keinoja luovuuden harjoittamiseksi.

by Katja Toropainen
Luova Aalto — “bringing creativity to life”

Lue lisää toiminnastamme ja pysy ajantasalla tulevista tapahtumista:
Facebook: https://www.facebook.com/luovaaalto/
Twitter: luovaaalto
Instagram: luovaaalto