Et hus med en fantastisk historie

Det var på Lystgården at Edvard Griegs kunstneriske talent ble oppdaget.

Da Ole Bull steg av hesten utenfor familien Griegs sommerhus på Landås en sommerdag i 1858, visste han lite om at han denne dagen skulle oppdage en komponist av verdensformat.

Foto: Edvard Grieg omkranset av sin familie i hagen på Landås hovedgård.

Da den unge Edvard satte seg ved pianoet og de første tonene fylte rommet, var det klart for Ole Bull at her var det et talent verdt å satse på. En musiker som hadde potensiale til å bli noe stort. Et menneske som skulle gi verdifulle bidrag til verden.

Edvard Griegs barndomsparadis kan igjen bli et arnested for å utvikle mennesker og prosjekter som kan gi verdifulle bidrag til omverdenen. Lystgården er drevet fram av lokale ildsjelder i Bærekraftige Liv-nettverket. Vi planlegger at dette gamle lyststedet skal bli hele byens lystgård. Kultur i mange varianter skal fylle huset, med matkultur som en viktig bærebjelke.

Et sentralt tema blir klima, miljø og bærekraft. Vi har tro på at det er mulig å gripe fatt i dette på en positiv måte. Målet er å koble kultur, mat, fellesskap, læring og fremtidshåp.

Huset blir et sted hvor vi skal dyrke fram spennende prosjekter. Det blir en kulturscene med arrangementer gjennom året. Og det blir en læringsarena — preget av kurs og undervisning. Huset skal også kunne leies av privatpersoner, og vi kommer til å etablere et kontorfellesskap for grønne virksomheter i andre etasje.

Vi ser frem til den dagen Lystgården blir fylt av ideer og aktiviteter som kan gi en bærekraftig fremtid, og den dagen et ungt musikktalent igjen fyller rommene med musikk. Det viktigste verden trenger nå er mennesker som kan inspirere, og dyrke kunnskap om bærekraft!

Vil du bidra til å støtte oppgraderingen av det historiske huset? 
Les mer her!

Like what you read? Give Liv Karin Lund Thomassen a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.