R ile Uygulama Örneği: RFM Skorlama

R Studio ile yaptığım RFM skorlamanın ne olduğuna ve bu skoru R ile nasıl elde edeceğimize bakalım.

RFM Skorlama Nedir?

Müşterilerin geçmiş satın alma davranışlarına bakarak bize satışlarımızı arttırmak, kaybettiğimiz müşterileri tespit etmek gibi faydalar sunan segmentasyon tekniğidir. Recency (R) — Yenilik(son satın alımdan bugüne kadar geçen gün sayısı), Frequency (F) — Sıklık(toplam satış sayısı) ve Monetary (M) — Parasallık(müşterinin toplam satın alımları) baş harflerinden oluşmaktadır. Bu 3 kategoriyi kendi içlerinde 5'e bölerek 1'den 5'e kadar puan veriyoruz. Peki ne işimize yarayacak bu puanlama?

ID’si 1 olan müşteriyi ele alıp bazı çıkarımlar yapalım. R’si 2 yani düşük bir puan ; demek ki son alışverişi yakın tarihte değil. F’si 4; bugüne kadar neredeyse sık alışveriş yapmış. M’si 3; toplam alışverişine ödediği para orta derecede, şeklinde yorumlayabiliriz.

Veri ile Örnek RFM Skorlama Oluşturalım!

İhtiyacımız olan veriyi linke koydum. (CDNOW dataset (1/10th sample))

R kodumuz açıklama satırları ile yukarıda. Herhangi bir sorunuz olursa bana LinkedIn üzerinden ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın!

Kaynakça:

https://www.udemy.com/course/r-programlama-egitimi/

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store