Yapay Zekanın Temelinde Yatan Düşünce

Yıllardır gözümüzü korkuttukları “robotlar insanların yerine geçecek” klişelerinden öte; hayatımızı kolaylaştırmayı, bizi tamamlamayı amaçlayan yapay zekaya odaklanalım.

Robotların bizim yerimize geçeceğini neden klişe bulduğumu Ada Lovelace’in sözü ile aktarmak istiyorum: “Bir makina, sadece insanların onu özellikle yapması için programladıkları şeyi yaptığı sürece, insan gibi bir zekâya sahip olamaz.”

Benim açımdan yapay zekanın amacı, insan zekasında “akıllı davranış” olarak nitelendirdiklerimizi makinaya aktarma isteğidir. Makinalara istediklerimizi yaptırmaya başlamanın insan ırkını tembelleştireceğine dair yaygın bir söyleniş olsa da ben bu fikre katılmıyorum. Kişiliğinde tembellik olan ilk çağda da tembeldir; herkes yeni icatlar peşinde iken o yatıp icat edilmiş olana konar. Kişilik olaylarını tüm insanlığa atfetmenin aksine; en basitinden Elon Musk’ın yaptığı çalışmalar başarılı sonuç verdiğinde o tüm takımın mutluluk ve azmini canlı yayınlarda apaçık görüyoruz. Oradaki insanları ele alacak olursak, bu gelişmiş teknoloji bilgilerini kullanarak yataktan çıkmadan neredeyse tüm ihtiyaçlarını giderecek ürünler üretmek yerine “merak” duygusu ile insanlık için daha iyisine odaklanmış durumdalar. Bu yüzden bilinçli/sorgulayan/çalışkan nesiller yetiştirme gayemiz olursa, teknolojiyi “daha iyi yaşam” tarafına yöneltmiş oluruz.

Bir Öğrenci Gözünden : Yapay Zeka Öğrenmeye Başlamak

Öğrenme isteğiniz olduğunu fark ettiyseniz; temel istatistik, seçtiğiniz programlama diline ait bilgi edinme ve algoritmaları keşfe başlayarak yola çıkabilirsiniz. Mevcut piyasa, normalde değeri ücretli olmasına rağmen insanları yapay zeka öğrenmeye teşvik etme amaçlı ücretsiz kurslar sunuyor. Birkaç örnek verecek olursam; ODTÜ-Bilgeİş, Turkish AI Hub, Google Dijital Atölye’yi söyleyebilirim. Paragrafın başında belirttiğim gibi öğrenme isteğiniz varsa muhakkak kendinize hitap eden bir video ile yola koyulursunuz.

Yazımı Edward Fredkin’in şu sözü ile bitirmek istiyorum :

“Tarihte üç büyük olay vardır. Bunlardan ilki evrenin oluşması, ikincisi yaşamın başlaması, üçüncüsü ise yapay zekanın ortaya çıkmasıdır.”

--

--

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store