Mautic —nástroj marketingovej automatizácie

Mautic je open source systém na správu kontaktov, sledovanie aktivít a kvalitu kontaktu, e-mailový marketing, notifikácie a množstvo ďalších funkcií. Mautic výrazne pomáha zautomatizovať komunikáciu s kontaktom a jeho následnú konverziu na zákazníka.

Čo Mautic dokáže?

Mautic toho vie neskutočne veľa. Ale v skratke môžete:

Sledovať

Pomocou trackovacieho kódu vloženého na web stránku sledujete aktivitu kontaktu. Takto viete o kontakte, ktorú stránku kedy navštívil, kedy vyplnil formulár alebo otvoril e-mail.

Identifikovať

E-mail slúži ako identifikátor. Pomocou e-mailu ste schopný identifikovať kontakt, doplniť mu ďalšie údaje do profilu (cez import, aktivity, formuláre, pomocou API…), čo následne ste schopní využiť pri oslovení a automatizácii.

Oslovovať

Ak už máte kontakty, ste schopní ich oslovovať. Buď hromadný emailom, notifikáciu alebo zmenou obsahu na stránke. Kontakty ste schopný segmentovať alebo tagovať. Na základe týchto vlastností ste schopný kontakt osloviť personaliovať alebo túto komunikáciu môžete automatizovať.

Automatizovať

Pomocou kampaní ste schopní automatizovať komunikáciu. Ste schopní oslovovať kontakty na základe ich zaradenia, informácii, ktoré o kontakte viete, na základe akcií ktoré kontakty vykonajú (otvorenie e-mailu, navštívenie stránky, odoslanie formulára). Toto ste schopný vykonávať v rôznych časových intervaloch.

Čo Mautic obsahuje?

Kontakty, segmenty a značky, sledovanie návštevníka, landing pages, formuláre, súbory, dynamický obsah, kampane, pokročilý e-mail marketing, push notifikácie, SMS, Twitter monitoring, skóre kontaktu, reporty…

Dôležité odkazy

www.mautic.org — oficiálny web a komunita open source verzie
www.mautic.net — cloud verzia Mauticu s možnosťou účtu zdarma (skvelé na testovanie)
dokumentácia v EN — základ predtým než sa opýtate vo fóre
komunitné fórum — komunitné fórum k open source verzii Mauticu
dokumentácia pre vývojárov — ak ovládate alebo máte naskilovaného človeka v PHP, odhalíte úplne inú dimenziu
github — pre vývojarov, pre tých čo chú prihodiť ruku k dielu, ale aj tých, čo chcú sledovať vývoj