Ustalaj priorytety

Chcesz być bardziej produktywny i osiągać więcej? To stosunkowo proste — ustalaj priorytety na każdy dzień, tydzień, miesiąc i rok i działaj według nich.

Może Ci w tym pomóc np. Prioritab, czyli dodatek do Chrome ułatwiający precyzowanie priorytetów lub Momentum, używany przez najlepszych przedsiębiorców — proste rozszerzenie do Chrome, które pozwala Ci na sprecyzowanie priorytetu na dany dzień, jednocześnie motywując Cię do jego osiągnięcia.

Ustalając priorytety, pamiętaj o rodzinie, o wartościach, które wyznajesz i o Twoich marzeniach na temat tego, co chcesz osiągnąć w przyszłości. Niech nie przysłaniają Ci ich mniej ważne rzeczy. Szkoda czasu.

A single golf clap? Or a long standing ovation?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.