Merhaba.

Eski alışkanlık mıdır bilmem yazılarımı wordpress.com da yazıyorum. Lakin medium.com bence blog ve bilgi için daha doğru bir yer. Eski alışkanlıktan ayrılmadan mediuma yazılımı aktarmam böylece belki daha çok kişiye ulaşmam mümkün. bunu için otomatik aktarım çözümü olarak ifttt.com güzel bir seçenek.iftt nedir, “şu” olunca “bunu” yap aracıdır. Facebooktan gönderi yapınca twitter da otomatik paylaş gibi gibi. “Şu” olunca “bunu” yapa “Recipe” deniyor. Benim bu çözümde kullandığım “Recipe”

Burada sizden wordpress ve medium hesaplarınızı ifttt channel olarak ayarlamanızı isteyecek. Ardından tek yapmanız yazmak. ifttt islemleri otomatik halledecektir.

Not: Burada bizde publisherID isteyecek onu nereden nasıl elde ederim için su yazıya göz atmanızı tavsiye ederim. Yine bulamazsanız yorum atın yardımcı olmaya çalışayım.

Originally published on Wordpress

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.