Combinatie van werkplek en opslag

Storestudios, een nieuwbouwconcept van bedrijfsunits

Een nieuwe dimensie in bedrijfsunits met alle voordelen van opslagunits, bedrijfspanden en kantoorruimte in één verenigd. Op de begane grond is een ruimte toegankelijk door middel van een overheaddeur en op de verdieping een ruimte, welke via een vaste trap vanaf de begane grond toegankelijk wordt gemaakt. De projectomvang is variërend wordt bepaald door de kavelafmeting en verkooppotentie. Inmiddels zijn er in de gemeente Bleiswijk, Gouda en Alblasserdam projecten gerealiseerd.

One clap, two clap, three clap, forty?

By clapping more or less, you can signal to us which stories really stand out.