Şirketinizi Aralık Ayında mı Yoksa Ocak Ayında mı Kurmanız Mantıklı?

2023 Yılı Vergi Planlaması-1

Her yıl aralık ayı geldiğinde vergi konusunda merak edilen hot topiclerden biri de “içinde bulunduğumuz ayın şirket kurmak için doğru bir dönem olduğu mu yoksa bekleyip yeni yılda şirketinizi kurmanın yeni yıl, yeni başlangıçlar anlamında daha mı mantıklı olacağı

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul