Eylül Ayı Herkes için Vergi & Finans Bülteni — Sayı #49

Merhaba 👋

azdan kalma havalar sayesinde mevsim geçişini pek hissettirmesek de sonbaharın ikinci ayına girmemize birkaç gün kaldı.

Covid sonrası “normalliğin değerini” daha da çok anladığımız bu güzel havalarda sizi yoğun ve sıkıcı gündeme olabildiğince boğmadan, eylül ayında gerçekleşen mevzuat değişikliklerini ve ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bazı konuları bültenimizin 49. sayısında paylaşmak istiyoruz.

Türkiye’de eylül ayının gündemi Borsa İstanbul’da…

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store