Kasım Ayı Herkes için Vergi&Finans Bülteni

erhaba 👋

Yılın son ayına girmemize günler kala biz de aylık olarak göndermiş olduğumuz bültenimizin 51. Sayısında Kasım döneminde gerçekleşen mevzuat değişikliklerini ve ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Yeniden değerleme oranı belli oldu. Cumhurbaşkanının cezaları indirme yetkisi var mı?

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul