Nisan Ayı Herkes için Vergi & Finans Bülteni- Sayı #44

Merhaba 👋

Sabırsızlıkla beklenen bayram tatiline sadece birkaç gün kalmış iken bizler de aylık olarak sizlere göndermekte olduğumuz bültenimizin 44. sayısında güncel mevzuat değişiklikleri ile ilginizi çekebileceğini düşündüğümüz bazı konuları sizlerle paylaşmak istiyoruz.

Piyasalarda Döviz ile Ödeme Yasağı Şoku

Illustration by Tim Peacock

--

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

Mali Müşavir Evren Özmen-CPA Evren ÖZMEN

We are redefining Accounting for SME’s. www.ozmconsultancy.com-Ataşehir İstanbul

More from Medium

The Sole Mate 22.4 “Fourteen Days”

Getter and Setter, Late-Initialized Properties, Interface, Visibility Modifiers, Extension…

What problems does Parallel Finance solve?

“Opportunities”