Tatildeyken de Çalıştım, Otel Faturası Gider Olarak Kabul Edilir mi ?

Şirket Sahipleri için sık sorulan sorular-10

Yaz aylarında mevsim etkisi nedeni ile vergi ile ilgili merak edilen konular değişebiliyor. Eylül ayında daha çok okul, kırtasiye harcamaları sorulurken haziran ayından itibaren tatil, ulaşım harcamaları ve yaz stajyeri çalıştırma ile ilgili sorular artıyor.

--

--

Yazılım, Startup ve Fintech dünyası özelinde vergisel avantajlar, muhasebe işlemleri ve şirket kuruluşu ile diğer bütün konularla ilgili herkesin anlayabileceği şekilde basit ve net bilgiler. info@ozmconsultancy.com

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store