Jan Carlsson, betatestare, Scypho Street

DSC_0078

Är du intresserad av din energiförbrukning i hemmet?

Det är klart! Att man kan spara el när man inte är hemma och få rätt temperatur. Jättebra sätt att spara pengar!

Varför gick du med i Scypho Street?

Andreas (installatör & granne) berättade om Scypho Street och att man på ett enkelt sätt kan spara pengar. Först var jag lite skeptiskt inställd men desto mer han pratade om det desto mer intresserad blev jag. Sedan gick jag med.

Varför tycker du att Scypho är bra?

Jag tror att Scypho kan göra skillnad. Klimatet och miljön är ju inne idag. Och varje grad man kan spara gör ju mycket.

Vad tycker du om att koppla upp saker i hemmet?

Utvecklingen går ju åt det hållet generellt sätt och det känns kul att hoppa på det nya! Det viktigaste för mig är att det är enkelt att sköta och inte tar för mycket tid. Då är jag nöjd. Att enkelt kunna ta till vara på lite energi.

Like what you read? Give Manetos a round of applause.

From a quick cheer to a standing ovation, clap to show how much you enjoyed this story.